Cengiz Holding şirketine dev yatırım teşviki

Endüstriyel Dekorasyon Şub 17, 2023 Yorum Yok

İktidarın beğenilen kapital kümelerinden, aldığı halk ihaleleriyle sık sık gündem olan Cengiz Holding’e ilişkin Eti Alüminyum’a Konya’da yapılacak proje için yatırım teşviki verildi.

Konuya ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Laf konusu yatırımının mühleti 5 Yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen müddette gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu müddetin yarısı kadar daha ek müddet verilebilecek.

Geçen Yıl 1 Aralık’ta başlayan projenin öngörülen sabit yatırım meblağı 3 milyar 10 milyon 545 bin 522 lira olarak tespit edildi. Yatırımla öngörülen ek istihdam 285, öngörülen nitelikli işçi sayısı ise 45 oldu.

Yatırım mühleti sonunda yılda 100 bin ton sıcak ve/veya soğuk haddelenmiş alüminyum yassı mamul üretilmesi planlanıyor.

Yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırım katkı fiyatının yatırım periyodunda kullanılabilecek oranı yüzde 100), KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi patron payı dayanağı (azami fiyat hududu olmaksızın 10 yıl), nitelikli işçi takviyesi (azami 75 milyon TL), güç takviyesi (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200 milyon lirayı aşmamak üzere güç tüketim harcamalarının yüzde 50’si) üzere teşviklerden yararlanacak.

PERSONEL TAKVİYESİ 5 YIL

Nitelikli işçi dayanağı, her bir nitelikli işçi için minimum fiyatın aylık brüt fiyatının 20 katını geçmemek üzere 5 Yıl uygulanacak.

Enerji takviyesi, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit edildiği yahut yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Kararda belirlenen Oran ve müddet aşılmamak kaydıyla azami dayanak fiyatına ulaşıncaya kadar devam edecek.

Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa Müracaat edilecek.

Karar kararları Sanayi ve Teknoloji Bakanınca yürütülecek.

Yorum Yok

Yorum Yap