Dekerasyon Rehberi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Endüstriyel Dekorasyon
  4. »
  5. EPDK’dan elektrik piyasalarına yönelik yeni kararlar

EPDK’dan elektrik piyasalarına yönelik yeni kararlar

admin admin -
7 0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, yeni düzenleme ile halihazırda elektrik üretimi yaparken elektrik depolama tesisi kuran ya da elektrik depolama tesisi olarak lisans aldıktan sonra elektrik üretim tesisi kuran tesisler, bundan bu türlü “depolamalı elektrik üretim tesisi” olarak sınıflandırılacak.

Değişiklik ile “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” çerçevesinde Davet mektubu Meydan ve gereksinim fazlası güç için aylık mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde de elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Buna nazaran, bu durumdaki tesisler depolama ünitesi kurduklarında, depolama tesisinin heyeti gücüne kadar rüzgar ve güneşe dayalı kapasite artışına müsaade alabilecekler. Bu kapasite artışları, yenilenebilir güç kaynaklarını destekleme sistemi (YEKDEM) teşviki kapsamında sayılacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine şebekeden çekilip tekrar şebekeye verilen güç, ilgili üretim tesisinin ürettiği güç için verilen rastgele bir teşvik yahut alım garantisi kapsamına girmeyecek. Üretim ve depolama tesislerindeki kayıp güç de teşvik yahut alım garantisi kapsamında sayılmayacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, başka bir uzlaştırmaya temel veriş çekiş ünitesi olarak kaydedilecek.

Depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik gücünün, iletim yahut dağıtım sistemine elektrik depolama ünitesi üzerinden verilmesi Mecbur olacak. Depolamalı elektrik üretim tesislerinin yeni düzenlemeye Müsait biçimde tesis edilmesi halinde sisteme verilen güç, elektrik depolama ünitesi üzerinden sisteme verilmiş olarak kabul edilecek.

Bu kapsamda kurulan elektrik depolama ünitelerinden, Gerekli koşulları sağlayanlar Yan hizmetlere, dengeleme ünitesi niteliğini haiz olanlar dengeleme Güç piyasasına katılabilecekler.

Değişiklikle, üretim lisansı sahibi hükmî bireyler, lisanslı bir üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurarken Laf konusu olan, depolama tesisinin üretim lisansındaki elektriksel heyeti Sıkıntı ölçüsüyle sonlu olacağı kararı yürürlükten kaldırıldı.

ASGARİ HEYETİ GÜÇ RÜZGARDA 20 MEGAVAT GÜNEŞTE 10 MEGAVAT

EPDK’nin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcı, kuracağı depolama tesisinin kapasitesi kadar rüzgar ve güneş gücü santrali kurmak için müracaatta bulunabilecek. Bu projelerde rastgele bir ölçüm mecburiliği da istenmeyecek.

Rüzgar yahut güneş gücüne dayalı elektrik üretim tesisinin elektriksel şurası gücünün, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesi heyeti gücüne oranı azami 1 olacak.

Depolama tesisleri kapsamında yapılacak üretim müracaatlarında rüzgar için taban şurası Güç 20 megavat , güneş için 10 megavat olacak, azami konseyi Sıkıntı ise 250 megavat olacak.

Depolama tesisleriyle ilgili bir diğer değişiklik ise EPDK’nin elektrik depolama ve temas tesisleri için arazi edinimi yahut kullanım hakkı tesisine ait süreç yapmayacağı kararının yürürlükten kalkması oldu. Böylelikle EPDK, öteki koşullar oluşursa depolama tesisleri için kamulaştırma da yapabilecek.

YENİLENEBİLİR GÜÇ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE AİT DEĞİŞİKLİK

EPDK’nin, Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, üretim tesisinde üretilerek depolandıktan sonra şebekeye verilen güç YEKDEM kapsamında olacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile YEKDEM kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine rastgele bir uzlaştırma devrinde güç çekilmesi halinde, Laf konusu gücün öncelikle şebekeden çekildiği ve şebekeden çekilen ölçü kadar gücün YEKDEM’e tabi olmaksızın elektrik depolama ünitesinden verilecek.

Şebekeden çekilen ölçünün üzerinde elektrik depolama ünitesinden şebekeye verilen güç de YEKDEM kapsamında kabul edilecek.

yandan, Kurumun Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Elektrik Piyasası İlişki ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliği ile Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın