Fiyat İstikrarı Komitesi’nin kurulmasını içeren kanun yürürlüğe girdi

Endüstriyel Dekorasyon Oca 10, 2023 Yorum Yok

Vergi Metot Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla, Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluşu ve misyonları ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik takviyeleri de içeren düzenlemelere ait detaylar belirlendi.

Buna nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin Tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verildi.

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak hedefiyle Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu.

Komite, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanı, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Lideri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri’nden oluşacak. Komite, Gerekli görmesi halinde ilgili sivil cemiyet kuruluşları, üniversiteler ve Özel kesim temsilcilerini toplantılarına Davet edebilecek.

Komitenin misyon ve yetkileri, “para ve maliye siyasetleri ortasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal siyaset teklifleri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek Nakit siyaseti ve Nakit siyaseti araçları dışında alınması gereken önlemleri belirlemek ve ilgili Kuruluş ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak, halk tarafından belirlenen yahut yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak” olarak belirlendi.

Fiyat İstikrarı Komitesine, misyon alanına giren mevzularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, halk Kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisi verildi.

Konusu kabahat teşkil etmemek kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödediği tespit edilen Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut misyonlu olan sorumluları hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak.

Kanunla halk ihale uzman yardımcılığına atanacakların, Nakil imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekecek.

MADEN KAZALARINDA ÖLEN EMEKÇİLERİN HAK SAHİPLERİNE AYLIK BAĞLANACAK

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen Amel kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi iç kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları silinecek ve vefat tarihinde sigortalıya ait kaideler aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Bu formda bağlanan aylıklara ait primlerin Noksan olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca Toplumsal Emniyet Kurumuna ödenecek.

Ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere bir kişi, ilgili mevzuatta aranan kurallara tabi olmaksızın halk Kuruluş ve kuruluşlarının Daimi Amele takımlarında istihdam edilecek.

Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı imalinden etkilenen ailelerin, iskanlarının temini için tekrar yapılacak iskan etütleri ve devamında iskan edilecek ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ait süreçler, Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek adap ve temeller kapsamında Devlet Su İşleri genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, iştirakçi evrakı alarak İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, Özellikle bu aktiflik kapsamında Yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin Yurt dışında satmalarından yahut Yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları yararın yüzde 50’si Kuruluş yararından indirilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap