Hazine, 917 bin mükellefi RADAR’a aldı

Endüstriyel Dekorasyon Mar 14, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bilgilerine nazaran, Bakanlık, RADAR Sistemi’yle başta gayrimenkul, motorlu taşıt, e-ticaret ve akaryakıt bölümü olmak üzere sıhhat, turizm, kozmetik ve Besin kesimlerinde Düzmece doküman ve riskli iade tahlili, finansal tahlil, beyanname ve mali tablo tahlili ve vergi harcaması tahlili hususları üzerinde risk tahlili ve kıymetlendirme çalışmaları yaptı.

Bu kapsamda, 2022 yılında 917 bin 475 mükellefi tahlile tabi tutan Bakanlık, motorlu araç alım-satımı risk tahlil çalışması kapsamında, mükellefiyet kaydı bulunmadan devamlı motorlu araç alım-satımı gerçekleştirerek haksız fiyat artışlarına Sebep olan ve tıpkı vakitte kayıt dışı iktisat oluşturan şahıslar, piyasada spekülasyona sebebiyet veren bayi ve galericilerin bilgileri değerlendirildi.

Bu kapsamda 122 bin 364 mükellef tahlile tabi tutulurken, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren 99 bin 296 mükellef (bayi, galerici ve şahıs), haklarında Gerekli süreçlerin yapılması için ilgili ünitelere yönlendirildi.

Risk Tahlili genel Müdürlüğü bünyesinde, gayrimenkul bölümündeki vergi kayıp kaçağını önlemek ve daldaki kayıt dışı faaliyetlerle gayret kapsamında da mali, finansal, tapu ve emlak ilan sitelerinin bilgileri incelendi. Bunun sonucunda haksız fiyat artışı yaparak piyasayı Olumsuz etkileyen ve enflasyona sebebiyet veren gerçek ve hukuksal şahıslar tespit edildi.

Gayrimenkul satışlarını gerçek değer üzerinden beyan etmeyerek düşük meblağda tapu harcı ödeyen, gayrimenkulün gerçek bedelinin Fazla altında bir meblağda satış faturası düzenleyerek gelir/kurumlar ve katma değer vergisini aşındıran, ayrıyeten değer artış çıkarını beyan etmeyen yahut düşük beyan eden mükelleflerin süreçleri takip edildi, RADAR Sistemi’ne takılan mükellefler vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için kontrol ünitelerine bildirildi.

Gayrimenkul kesiminde haksız fiyat artışına sebebiyet vererek bölümdeki arz talep istikrarını Olumsuz etkileyen ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen emlakçılar açısından da tahlil çalışmaları yürütüldü.

Gayrimenkul kira geliri elde eden ve gelirini beyan etmeyen yahut Noksan beyan eden şahıslara ait tahlil çalışması da yapıldı. Vergi yükümlülüklerini kısmen yahut büsbütün yerine getirmemiş olabileceği bedellendirilen mükellefler gereğinin yapılması için kontrol üniteleriyle paylaşıldı.

Risk tahlil ve kıymetlendirme çalışmaları sonucu 134 bin 699 mükellef tahlile tabi tutulurken, 26 bin 430 mükellef ilgili ünitelere bildirildi.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ILE E-TİCARET BÖLÜMÜ DE TAHLİL EDİLDİ

E-Ticaret bölümünde ticari faaliyetlerin yapılmasına sanal ortam sağlayanlar, kargo firmaları, bankalar, ödeme aracı kuruluşları ve diğer ilgili Kuruluş ve kuruluşlar değerlendirmeye alındı, elde edilen mali ve finansal bilgiler üzerinden e-ticaret Eser satışı gerçekleştirenlere yönelik risk tespitleri yapıldı.

Reklam kaynaklı, global canlı yayın ve görüntü oluşturma platform gelirleri, içerik üretme kaynaklı gelirler, çevrim içi oyun tanıtım gelirleri üzere toplumsal medya gelirleri elde eden ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenler özelinde de çalışmalar yapıldı.

Dijital dönüşümün tesiriyle süratli bir formda büyüyen “gig ekonomisi” içerisinde freelancer, dijital göçebe üzere isimlerle aktiflik yürüttükleri tespit edilen hür çalışanların gelirleri incelendi.

E-spor faaliyetleri aracılığıyla elde edilen tertip ve turnuva gelirleri, toplumsal medya ve reklam gelirleriyle forma satışından elde edilen gelirler açısından kapsamlı tahlil çalışmaları yürütüldü, riskli olduğu bedellendirilen mükellefler belirlendi.

Risk tahlil ve kıymetlendirme çalışmaları sonucu 9 bin 169 mükellef tahlile tabi tutulurken 2 bin 167 mükellef ilgili ünitelerle paylaşıldı.

GIDA BÖLÜMÜNDE 372 BIN MÜKELLEF RADAR’DA TAHLİLE ALINDI

Gıda kesiminde aktiflik gösteren mükellefler imalat, toptan ve perakende alt aktiflik kümelerinde potansiyel vergi kayıp ve kaçağı açısından ele alındı.

Vergi yükümlülüklerini kısmen yahut büsbütün yerine getirmeyen mükellef kümelerinin tespitine yönelik gerçekleştirilen risk tahlili ve kıymetlendirme çalışmaları sonucu 372 bin 636 mükellef tahlile tabi tutuldu, 7 bin 497 mükellefe ait değerlendirmeler ilgili ünitelerle paylaşıldı.

SAHTECİLİKLE UĞRAŞTA “BÜTÜNLEŞİK” MODEL

Öte yandan, sahtecilikle gayret kapsamında erken İkaz özelliğine sahip, risk modelleme özelliğine dayalı bütünleşik bir sistem oluşturmaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

Bütünleşik Sahtecilik Modeli ile Düzmece evrak düzenlemeye yönelik tertiplerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Gerçek bir mal ve hizmet alımı olmadan evrak temin eden mükellefler tespit edilerek cari Yıl içerisinde Gerekli yasal yaptırımların uygulanması sağlanacak. Bu formda vergi sistemi içerisindeki mükellefler ortasındaki adaletsizlikler en üye indirilecek ve vergiye ahengin en Çok seviyeye çıkarılabilecek.

Sahtecilikle çaba kapsamında Risk Tahlili genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen risk tahlil ve kıymetlendirme çalışmaları sonucu 5 bin 178 mükellef tahlile tabi tutulurken, 491 mükellef gereğinin yapılması için ilgili ünitelerle paylaşıldı.

Ayrıca akaryakıt, sıhhat, turizm, kozmetik bölümleri ve finansal, vergi harcaması, beyanname ve mali tablo tahlilleri kapsamında risk ögesi taşıyan mükellef tespit etmeye yönelik çalışmalar kapsamında da 273 bin 429 mükellef tahlil edildi, 6 bin 312 mükellefe dair tespit edilen datalar ilgili ünitelere yönlendirildi.

Yorum Yok

Yorum Yap