Mahkemeden emsal emekli çalışan kararı

Endüstriyel Dekorasyon Mar 14, 2023 Yorum Yok

Gençliğini verdiği fabrikadan emekli olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan personel, İş Mahkemesi’nin yolunu tutarak işe iade davası açtı. Davacı emekli emekçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ait Yönetim şurası kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı patron tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istedi.

Davalı şirket avukatı, Amel akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savundu. Mahkeme, davalı patron tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Emekliliğin gelmesi halinde Amel mukavelesi gereği geçerli neden ile fesih haklarının bulunduğunu belirten şirket, Yönetim şurası kararı ile üst seviye yöneticiler dış müdür ve alt takımlarda çalışıp emekliliğe hak kazananların Amel kontratlarının fesih edildiği, bu kararın objektif ve genel olarak uygulandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi talebiyle istinafa Müracaat etti.

Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 hususunda açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı patrona verildiği hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi: “İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin kurallarına uyduğunu, daha sonra içerik istikametinden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Olayda; davacının çalışma mühleti 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri ortasında olup, emeklilik(08) kodu ile çıkış bildirimi verilmiştir. Fesihten itibaren Mecbur arabuluculuk evresi ile sonrasında davanın hak düşürücü müddet içinde açıldığı ve davacının Amel garantisi kararlarından yararlandığı anlaşılmıştır. Birinci derece mahkemesi kararını münasebetinde; emekliliği gelen emekçilerin Amel mukavelelerinin fesih edilmelerine ait Yönetim şurası kararının eşit – objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin Aleni – kati olarak belirtilmediğini, davacı ile birebir statüde bulunup emekliliği gelmesine Karşın çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir. Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar evrak çerçevesine Müsait olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir. Bu halde incelenen kararın metot ve temel istikametlerden hukuka Müsait olduğu anlaşılmış ve davalı vekilinin istinaf müracaatının asıldan reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

Yorum Yok

Yorum Yap