Milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor: EYT’lilerin alacağı ortalama maaş belli oldu

Endüstriyel Dekorasyon Şub 04, 2023 Yorum Yok

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu ile 375 sayılı kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Kurulu’nda kabul edilmişti.

“TEKLİF, DÖRT UNSURDAN OLUŞUYOR”

Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, dört husustan oluşuyor.

Ekonomim.com’dan Canan Sakarya’nın aktardığına nazaran, Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu’na eklenen süreksiz hususla, ilgili kanunlara nazaran, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık yahut emekli aylığı bağlanacak olanlar, Laf konusu kararlarda ıslak dışındaki diğer kaideleri taşımaları halinde yaşlılık yahut emekli aylığından yararlanacak.

Bu karar temel alınarak geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk Kez yaşlılık yahut emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık yahut emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içinde en nihayet çalışılan Özel dal Amel yerinde toplumsal Emniyet takviye primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, toplumsal Emniyet dayanak primi patron payının 5 puanlık kısmına isabet eden fiyat Hazinece karşılanacak.

Sosyal Emniyet takviye primi patron payı indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu Kurum ve kuruluşlarında takıma alınan personeller, Vilayet Özel yönetimleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinde, Bir arada yahut başka farklı sermayesinin yarısından fazlası Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ilişkin şirketlerde Amele statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları halk Kuruluş ve kuruluşları yahut şirketlerce Amel mukavelelerinin feshedilmesini Mecbur tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

NE KADAR MAAŞ ALACAKLAR?

Teklif sahibi olarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT konusunda aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “Ortalama aylık meblağı; SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” bilgisini verdi.

“BAŞVURULARI DİJİTAL YAPIN”

Plan ve Bütçe Komitesi Lideri Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesinin Özellikle Toplumsal Emniyet Kurumu (SGK) işçisi için Önemli bir idari yük getireceğini belirterek, “Hak sahiplerinin müracaatlarını dijital ortamda yapmaları bu yükün hafifletilmesi bakımından önemli” dedi.

Herkesin bu hususta vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, “Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının Amel yükü de azalmış olacak. Bu idari süreçler daha süratli formda gerçekleştirilmiş olacak” davetini yaptı.

Yorum Yok

Yorum Yap