Dekerasyon Rehberi

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Endüstriyel Dekorasyon
  4. »
  5. OPEC: Petrol değerini kaybetmeyecek

OPEC: Petrol değerini kaybetmeyecek

admin admin -
45 0

Petrol İhraç Eden Ülkeler ÖrgütünŞöhret (OPEC) 2045 yılına kadar global iktisat, petrol ve güç talebi ile arzına ait orta ve uzun vaÇılgın varsayımlarını içeren “2022 Dünya Petrol Görünümü” raporuna nazaran, salgının en Misli hissedildiği 2020 yılı petrol sanayisinde talebin en Fazla düştüğü Yıl olarBeyaz tarihe geçti.

Salgın sonrası ekonomik toparlanma ve aşılfakBeygir oranlarındaki artışın tesiriyle talepte en Aka sıçramanın izlendiği Yıl da 2021 oldu.

Küresel gayrisafi Yurt içi hasıla geçen Yıl yüzde 5,8 artarBeyaz petrol talebindeki toparlanmaya kuvvetli bir ivme kazandırdı. Global petrol talebi bu periyotta günlük 5,7 milyon varVilayet arttı.

Hızla artLahza petrol, doğalgaz ve kömür talepleri karşısında fosVilayet yakıt piyasaları şiddetli dalgalanmalMesafe sahne olurken, emtia fiyatlarındaki bu yükselAmel enflasyon ve ekonomik resesyon telaşlarını tetikledi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ise zayıf ekonomik büyüme tasaları petrol talebi görünümüne Olumsuz yansıdı. Dünyanın en Aka ikinci petrol tüketicisi Çin’de devam eden salgın kısıtlamaları da petrol talebine yönelik telaşları arttırdı.

Rapora nazaran, bütün bu faktörlerin tesiriyle petrol talebinin 2023’te salgın öncesi düzeylere ulaşacağı, jeopolitik tansiyonların sona ereceği ve güç güvenliğinin ön planne çıkacağı öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin geçen yıla kıyasla 2027’de günlük 10 milyon varVilayet artarBeyaz yaklaşık 107 milyon varile, uzun vadede ise günlük yaklaşık 13 milyon varVilayet artarBeyaz 2045 yılında 109,8 milyon varile yükseleceği iddia ediliyor.

ÇİN VE HİNDİSTLahza PETROL TALEBİNDEKİ ARTIŞTA BAŞI ÇEKECEK

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi olmayLahza ülkelerin güç talebi 2045’e kadar günlük 23,6 milyon varVilayet artarken, OECD ülkelerinin talebi ise günlük yaklaşık 11 milyon varVilayet azalacak.

Her ne kadar Çin 2027 yılına kadar artLahza petrol talebinde anahtar rol oynasa da 2027-2045 periyodunda, HindistLahza petrol talebinde öncü rolü üstlenecek. Çin’deki talep büyümesi ise iddia devrinin nihayet beş yılında Değerli ölçüde yavaşlayarBeyaz marjinal bir düşüş kaydedecek.

Rapora nazaran, salgın sonrası toparlanmanın en besbelli gözlendiği dal ulaşım dalı olacak. Salgın periyodunda artLahza ferdî tasarruflar ve seyahBeygir kısıtlamalarının, salgın sonrası devirde Özellikle uzun orta seyahBeygir eğiliminde bir artışa neden olduğu ve bunun da talep büyümesini desteklediği belirtildi.

Ulaşım bölümündeki büyümede başı havacılık kesimi çekiyor. Dalın, 2021- 2045 yıllarında günlük 4,1 milyon varVilayet talep artışı kaydetmesi bekleniyor.

Karayolu nakliyeciliğinde ise petrol talebinin orta vadede büyüme trendinde olacağı, ancBeyaz değişen tüketici sürüş alışkanlıkları ve tüketicilerin daha Aka otomobVilayet satın alma tarafındaki eğilimi sebebiyle bu trendin uzun vadede yavaşlayacağı varsayım ediliyor.

EN çok TALEP DÜŞÜŞÜ KÖMÜRDE

PetrolŞöhret 2045’e kadar global güç portföyünde en Aka hisseye sahip kaynBeyaz olarBeyaz kalmaya devam edeceği kestirim ediliyor.

BirincVilayet yakıt olarBeyaz petrol talebinin 2021’de 88 milyon varVilayet petrol eş bedeli düzeyinde olduğu, 2045’te bu sayının 101 milyon varVilayet petrol eş kıymeti düzeyine yükseleceği ancBeyaz petrolŞöhret güç karışımındaki hissesinin yüzde 31’den yaklaşık yüzde 29’a düşeceği öngörülüyor.

Yaklaşık 58,2 milyon varVilayet petrol eş bedeli azalışla 2021-2045 devrinde talep düşüşü görülen Biricik birincVilayet yakıtın kömür olacağı iddia ediliyor. Ülkelerin kömür azaltımına ait siyasetleri bu düşüşte en tesirli rolü oynuyor.

Kısa vaÇılgın dalgalanmalMesafe karşın, doğalgaz talebinin, kömür ve klâsik biyokütle kullanımının yerini alacağı, diğer dallardaki talep artışıyla desteklenErİlave 2045 yılına kadar yaklaşık 19 milyon varVilayet petrol eş kıymeti düzeyine ulaşacağı öngörülüyor. doğalgazın 2030’a kadar kömÜrün yerini alarBeyaz güç karışımındaki en Aka ikinci yakıt olması bekleniyor.

Yenilenebilir güç kaynaklarına artLahza desBiricik ve maliyetlerin uzun vadede azalmasıyla Laf konusu devirde global güç karışımında yenilenebilir gücün hissesi günlük yaklaşık 31 milyon varVilayet petrol eş pahası artacağı, en süratli ve en Fazla büyüyen güç dalı olacağı varsayım ediliyor.

Nükleer gücün ise 2021 düzeylerine nazaran yüzde 50’den Çok artması ve 2045’te 23,3 milyon varVilayet petrol eş pahası düzeyine ulaşması bekleniyor. Bu artışta itici gücü nükleer güç kullanımına yönelik artLahza politik desBiricik ve düşük karbonlu güç kaynaklarına yönelik artLahza muhtaçlık rol oynayacak.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın