Otomotiv ithalatçıları ve bayilerine teminat zorunluluğu

Endüstriyel Dekorasyon Oca 14, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının “Vergi Metot Kanunu genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle Bakanlığın, ilgili kanun kapsamında tarifli bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alma yetkisinin adap ve asılları belirlendi.

Bu kapsamda muhakkak bir taşıt markasının distribütörü niteliğinde bulunmayan münferit ithalatçı mükellefler ve bunların bayileri teminat uygulaması kapsamına alındı. Kapsamda bulunan mükellefler, İthalat yapabilmek için 66 milyon lira teminat vermek zorunda olacak.

İTHALAT SÜREÇLERİNDE ÖTV ÖDENMEMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Öte yandan tıpkı bildirimle Laf konusu münferit ithalatçı mükelleflerin, ithalatta Özel tüketim vergisi ödemeksizin süreç yapabilmeleri için sahip olması gereken belgeyi alabilmeleri konusunda taşımaları gereken kurallar da belirlendi.

Buna nazaran, bu ithalatçıların, taban 5 milyon lirası ödenmiş sermayeye sahip olmaları, doküman için müracaat tarihinden Evvel en az üç takvim yılı boyunca motorlu araç ticaretiyle iştigal etmiş olmaları ve minimum beş Amele yahut işçi çalıştırmaları gerekecek.

İthalatçıların, haklarında, doküman talep tarihinden evvelki nihayet 5 Yıl içinde sahte/yanıltıcı evrak kullanıldığına/düzenlendiğine yahut gümrük yönetimlerince isimli süreç yapılması gerektiği mütalaasıyla isimli makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin yahut İthalat sürecinin olduğuna dair tespitte bulunulmamış olması, doküman talep tarihi prestijiyle vergi borcu bulunmaması kriterlerini taşımaları gerekecek.

Teminat Eda konusunda yükümlülüğü bulunan mükellefler para, bankalar tarafından verilen süresiz ve koşulsuz teminat mektupları, sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve kuralsız kefalet senetleriyle devlet İç borçlanma senetleri yahut bu senetler yerine düzenlenen dokümanları teminat olarak verebilecekler.

Tebliğ, önümüzdeki ayın başında yürürlüğe girecek.

Yorum Yok

Yorum Yap