Resmi Gazetede yayımlandı! Çalışanlara elektrik, doğalgaz yardımı verilmesi zorunlu mu?

Endüstriyel Dekorasyon Oca 09, 2023 Yorum Yok

Çalışanlara doğalgaz yardımı için Gelir Vergisi Kanunu İle Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuyla ilgili Ekonomim.com muharriri Resul Kurt, bugünkü yazısında “Çalışanlara elektrik, doğalgaz yardımı verilmesi Mecbur mu?” başlıklı bir yazma kaleme aldı.

Düzenlemenin ayrıntılarını anlatan Kurt, “İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve öbür ısınma sarfiyatı için aylık 1.000 Türk Lirası ek ödeme yapma zaruriliği bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Resul Kurt’un yazısında öne çıkanlar şu formda…

“9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Söz konusu 7420 sayılı Kanun’da “GEÇİCİ HUSUS 1- (1) Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren patronlar tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve öbür ısınma masraflarına karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) var ücretlerine/prime temel yararlarına ek olarak yapılan aylık 1.000 Türk Lirası’nı aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu’na nazaran prime temel kara dâhil edilmez ve bu fiyat üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz” kararı getirilmiştir.

Bu kararla Bir arada birçok çalışanın da bütün işyerlerinin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve öbür ısınma masrafı ödenmesinin Mecbur olup olmadığı sorulmaya başladı.

Elbette öncelikle Laf konusu çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma sarfiyatlarına vergi ve SGK prim istisnası getirilmesinin Fazla hakikat ve manalı olduğunu söylemeliyiz.

İŞVERENİN ÖDEME ZARURİLİĞİ BULUNMUYOR

Ancak, patronların çalışanlara elektrik, doğalgaz ve öteki ısınma sarfiyatı için aylık 1.000 Türk Lirası ek ödeme yapma mecburiliği bulunmuyor.

Bu düzenleme yalnızca bu istikamette bir ödeme yapılması halinde belli müddete kadar vergi ve SGK primi ödenmemesi avantajı sağlamaktadır. Patronlar bunu ödemek zorunda değil, ödediği takdirde ise 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu’na nazaran prime temel yarara dâhil edilmez ve bu meblağ üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmayacak.

Bu istisnanın 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kadar gelir vergisi ve SGK primi hesaplanmayacak. Bu tarihten sonra devam etmesi halinde ise vergi ve SGK primi hesaplanması gerekecek.

Esasında bu avantajın çalışanlara ve patronlara bir soluk alma fırsatı verdiği dikkate alınarak Daimi hale getirilmesinin Fazla âlâ olacağı görüşündeyim.

Böylece uzaktan ve konuttan çalışmanın artmasıyla Birlikte çalışanların da bu tarafta beklentilerinin karşılanacağını düşünüyorum.

Bu mevzuda öbür bir tereddüt yaşanan bahis ise, mevcutta ödenen yakacak yardımının bu kapsamda olup olmayacağına ilişkindir.

7420 sayılı Kanun’da Aleni bir formda var ücretlerine/prime temel karlarına ek olarak yapılan aylık 1.000 Türk Lirası’nı aşmayan ödemelerin, Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu’na nazaran prime temel çıkara dâhil edilmeyeceği ve bu fiyat üzerinden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmayacağı düzenlenmiştir.

İlave yapılacak elektrik, doğalgaz ve öbür ısınma sarfiyatlarına ait ödemeler için bu vergi/SGK avantajı getirilmektedir. Çalışanların var ücretlerine/prime temel karlarına ek olarak, patron tarafından elektrik, doğalgaz ve öbür ısınma sarfiyatlarına ait bir ödeme yapılması halinde bu ek ödemenin sigorta primi ve gelir vergisinden istisna edilmesi mümkündür.

Yani bu unsura nazaran mevcutta ödenen doğalgaz/elektrik/yakacak vs. yardımının bu kapsamda olmadığını düşünmekteyim.”

Yorum Yok

Yorum Yap