Tag

Sürdürülebilir

Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü: ‘Doğal kaynakların ve enerjinin etkin kullanılması ekonomik büyümeyi etkiler’

Verimlilik Haftası’nın bu Yıl ‘Sürdürülebilir Verimlilik ve İnovasyon’ temasıyla 13-19 Nisan’da kutlanacağını belirten Türkiye Verimlilik Vakfı Lideri Cemalettin Kömürcü, “İsrafın önüne geçmede üç anne Öğe var. Bunlar şuur ve farkındalık düzeyinin artırılması, teknolojik inovasyon ve verimlilik artışı ile yasal düzenlemeler ve siyasetlerin yapılması” tabirlerini kullandı.

Enerji Verimliliği Haftası’nda Türkiye İMSAD’dan Açıklama

Güç Verimliliği Haftası özelinde İzah yapan Türkiye İMSAD Yönetim Şurası Lideri Tayfun Küçükoğlu, “Yaklaşık yüzde 70’ini ithal yollardan elde ettiğimiz Yekün gücümüzün neredeyse yüzde 31 üzere Aka bir kısmı binalarda kullanılıyor. Global sera gazı emisyon kaynaklarının yüzde 75’i güç eldesi, sanayi, ulaşım, ısıtma-soğutma ve binalarda gerçekleştirilen kullanımlardan kaynaklanıyor. Fakat binalardaki güç verimliliğini artırarak güç ithalatını ve sera gazı salınımını azaltıp, iktisada ve etrafa Aka katkılar sağlayabiliriz” dedi.