Tag

Yeşil

Enerji Verimliliği Haftası’nda Türkiye İMSAD’dan Açıklama

Güç Verimliliği Haftası özelinde İzah yapan Türkiye İMSAD Yönetim Şurası Lideri Tayfun Küçükoğlu, “Yaklaşık yüzde 70’ini ithal yollardan elde ettiğimiz Yekün gücümüzün neredeyse yüzde 31 üzere Aka bir kısmı binalarda kullanılıyor. Global sera gazı emisyon kaynaklarının yüzde 75’i güç eldesi, sanayi, ulaşım, ısıtma-soğutma ve binalarda gerçekleştirilen kullanımlardan kaynaklanıyor. Fakat binalardaki güç verimliliğini artırarak güç ithalatını ve sera gazı salınımını azaltıp, iktisada ve etrafa Aka katkılar sağlayabiliriz” dedi.