TEDAŞ’ın taşınmaz kiraya verme faaliyetlerine yönelik usul ve esaslar belirlendi

Endüstriyel Dekorasyon Kas 12, 2022 Yorum Yok

TEDAŞ genel Müdürlüğünün Taşınmaz Kiraya Eda Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARDA İHALEYE GİDİLİCEK

Buna nazaran, kamulaştırma yoluyla elde edilen kiraya verilecek taşınmazlar ihale yoluyla belirlenecek, ihaleler ilan yoluyla duyurulacak.

Pazarlık adabı haricindeki ihale metotları ile yapılacak ihalelerde, birinci ilanla ihale günü ortasında yirmi günden, nihayet ilan ile ihale günü ortasında on günden az müddet olmayacak.

Pazarlık adabı ile yapılacak ihalelerde ise birinci ilanla ihale günü ortasında on günden, nihayet ilan ile ihale günü ortasında yedi günden az mühlet bulunmayacak.

SON TEKLİFTEN önce YAZILI AÇIKLAMA

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına muhtaçlık duyulan konularla ilgili olarak nihayet Teklif Eda gününden beş gün öncesine kadar yazılı İzah talep edebilecek.

En Müsait teklifte bulunan birinci sıradaki istekli, mukaveleyi imzalamaktan kaçınırsa en Müsait teklifte bulunan Evvel ikinci sıradaki istekli, ikinci sıradaki istekli mukaveleyi imzalamaktan kaçınırsa üçüncü sıradaki istekli üzerinde ihale bırakılabilecek.

Söz konusu ihalelerde kapalı zarfla teklif, Aleni teklif, pazarlık yöntemi ve işin niteliğine nazaran bu metotlardan hangisinin uygulanacağı bu yönetmelik kararları kapsamında onay merciince belirlenecek.

Yorum Yok

Yorum Yap