Türkiye ‘piyanist kuryeyi’ konuşmuştu… ‘Hikaye’ iletişimde yayılımı ve etkiyi artırıyor

Ev Dekorasyonu, Ev Tadilatı, Mobilya Oca 26, 2023 Yorum Yok

Doç. Dr. Özge Uğurlu, nihayet haftalarda genç kurye Can İncir’in imajlarının birçok kesim tarafından ilgiyle seyredildiğini kaydetti. Uğurlu, bu manzaranın geniş kitlelere ulaşması ve organik bağlantı çalışmalarının tesirine ait değerlendirmelerde bulundu.

DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMASINI SAĞLIYOR”

Can İncir’in Farklı kıssası ile dikkat çektiğini belirten Uğurlu, “Söz konusu markanın görünürlüğünün Özellikle toplumsal medyada viral içeriklerle Olumlu tarafta etkilendiğini söylemek mümkün. Günümüz toplumsal medya kullanıcısını dijital platformlarda kalmaya motive eden etkenlere baktığımızda, paylaşılabilir ve kıssası olan içerikler ön plana çıkıyor. Öyküsü olan ögeler interaktif bağlantısı hızlandırıp yapılan paylaşımın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor” sözlerini kullandı.

TOPLUMSAL HASSASLIK, GÜZEL NİYET…”

Uğurlu, duygusal bağ yaratmanın marka ve kullanıcı açısından Değerli olduğunu vurgulayarak, “Bu gücün toplumsal hassaslık, düzgün niyet, dünyanın her hangi bir yerinde birilerine Yarar sağlamak üzere toplumsal mesuliyet şuuruyla birleşmesi markaya her manada artı değer katar. Can İncir’in piyano çalma imajlarının süratli bir biçimde toplumsal medyada gündem yaratmasını da bu sebeplere bağlamak mümkün” halinde konuştu.

Arka planda rastgele bir stratejinin olmaması yani olayın zaten, hayatın doğal akışı içerisinde gerçekleşmesinin organik bağlantı olarak değerlendirilebileceğini aktaran Uğurlu, şunları kaydetti:

  • “Bu durum kendi dinamikleri içerisinde riskler içerse de bu Örnek Hadise özelinde olumlu bir sürece işaret ediyor. Tıpkı vakitte kullanıcıların toplumsal medyada markalardan bekledikleri samimiyet, şeffaf olma üzere özelliklere de katkı sağlar nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.
  • Markanın daha Çok tekrarlanır ve tanınır olmasına fırsat yaratmasının yanında birçok Ünlü ismin de Can İncir’e dayanak olması olayın daha da tanınan bir alana yerleşmesine taban hazırladı. Bu tanınan Meydan içerisinde olumlu bir nazar Yargıç gözükürken öteki taraftan bahisle ilgili tenkitlerin gündeme gelmesi de proaktif yaklaşımla davranılması gerekliliğine işaret ediyor.”

“MARKALARIN ÖNEMSEMESİ GEREKEN BİR DURUM”

Uğurlu, markaların dijital platformlar üzerinden oluşan ya da oluşturulan bu izlenimlerin resen denetimsiz yayılmasına müsaade vermemesi gerektiğini anlattı.

Halkla bağların kurumların stratejik olarak planladıkları, diyaloğu merkeze Meydan ve halk faydasına dayanan bağlantı maharetlerini Anlatım ettiğini bildiren Uğurlu, şöyle devam etti:

  • “Dijitalleşme her alanı dönüştürdüğü üzere halkla bağlar faaliyetlerinin tasarlanması sürecini de değişime uğratıyor. Bu süreç Özellikle toplumsal medyanın bireylerin hayatında Fazla Kıymetli bir alanı işgal etmesinden ötürü, Kuruluş ve markaların önemsemesi gereken bir duruma işaret ediyor. İçerik idaresinden, kullanılacak görsel seçimlerine, gaye kitleye iletilecek iletilerin tonuna, samimiyetine, lisanına kadar birçok ögenin dijital platformlarda yürütülecek halkla alakalar çalışmalarını etkilediğini söylemek mümkün.
  • Elbette bu içeriklerin klâsik mecralarla dengeli olması, Kuruluş ya da markanın kimliğini, vizyon ve misyonunu pekiştirmesi kıymetlidir. Her dijital platformun kendine mahsus karakteristik yapısının, kullanıcısının ve kültürünün olması, bu mecradaki içerik idaresinin de farklılaşabileceği ön görüsüyle davranmayı beraberinde getiriyor.”

Yorum Yok

Yorum Yap