10 ilde prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü

Endüstriyel Dekorasyon Şub 14, 2023 Yorum Yok

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma değer Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü tekrarlanmış sayısında yayınlandı. Buna nazaran, zelzeleden etkilenen 10 vilayette prefabrik Bina ve konteynerlerin, afetzedelerle ilgili Kuruluş ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı Yıl sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.Yarın yürürlüğe gireceği belirtilen Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma değer Vergisi Karar’a eklenen süreksiz geçici husus şöyle:

“Prefabrik Bina ile konteynerlerin, Cumhurbaşkanı kararıyla inanılmaz hâl ilan edilen vilayetlerde kullanılmak üzere 31 Aralık 2023’e kadar afetzedeler ile Katma değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci unsurunun birinci fıkrasında sayılan Kuruluş ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), bu kararın 1’inci hususunda belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Katma değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci unsurunun birinci fıkrasında sayılan Kuruluş ve kuruluşlar şöyle:

“Genel ve katma bütçeli daireler, Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan halk Kuruluş ve kuruluşları, halk kurumu niteliğindeki Uğraş kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan yahut hukuksal kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, halk menfaatine faydalı dernekler, ziraî maksatlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.”

Yorum Yok

Yorum Yap