Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi yasalaştı

Endüstriyel Dekorasyon Mar 16, 2023 Yorum Yok

Afet Yine bayındır Fonunun Kurulması ile halk Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi maddeleşti.

Kanuna nazaran, doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili halk Kurum ve kuruluşlarına aktarılması hedefiyle Afet Tekrar bayındır Fonu kurulacak.

Fonun 7 Benlik Yönetim Konseyi, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanı, tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Liderinden oluşacak.

Yönetim Konseyi, fondan kaynak transferi yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak fiyatını ve harcama programlarını belirleyecek.

Fonun kaynakları; Yurt içi ve Yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu emelle konulacak ödenek; Fon tarafından kurum, kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak Yurt içi ve Yurt dışı kapital ve Nakit piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Kanunun maksadına Müsait formda Yönetim Konseyi tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere fondan, Yönetim şurası onayı ile ilgili Kuruluş ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu formda aktarılan fiyatlar, genel bütçe kapsamındaki yönetimler için genel bütçeye, diğer yönetimler için ilgili halk Kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

Fon, Müstakil kontrol standartlarına Müsait olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ait mali datalar, en geç üçer aylık periyotlar prestijiyle kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan yönetimler Gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun misyonlarıyla ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri hasebiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Fonun faaliyetleri hasebiyle yapılan süreçler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleriyle ilgili süreçler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir yahut kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kuralıyla beyan edilen gelirden yahut Kurum yararından indirilebilecek.

Doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti ismine sağlanan Hariç finansmanı, Afet Yine bayındır Fonuna karşılıksız tahsis etmeye, Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Herhangi bir Hariç finansman kaynağının, tıpkı Gaye doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki halk yönetimleri dışında kalan, bu kanun kapsamında yer Meydan Kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı Hariç finansmanı, ilgili Kuruluş ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen meblağlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkilendirilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap