Bazı zirai insansız hava taşıtlarının ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek

Endüstriyel Dekorasyon Şub 25, 2023 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığının “İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, adet başına 30 bin dolar olarak belirlenen gümrük değerinin altında ünite değeri olan, 7-25 kilogram ve 25-150 kilogram azamî kalkış yüküne sahip birtakım zirai insansız hava taşıtlarının ithalatında nezaret uygulamasına gidilecek.

Uygulama, 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 tekrarlanmış sayılı Zirai Uğraş Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ruhsatlandırmaya tabi tutulan hava taşıtları için geçerli olacak.

Belirtilen eşyalar lakin dışalım genel Müdürlüğünce düzenlenecek nezaret dokümanıyla ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yorum Yok

Yorum Yap