BDDK’den 10 ili etkileyen illere deprem sonrası yeni kararlar

Endüstriyel Dekorasyon Şub 11, 2023 Yorum Yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen zelzelelerin Olumsuz tesirlerini azaltmak hedefiyle bölgede yerleşik bireylere yönelik aldığı Şura kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna nazaran, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki minimum fiyat ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda rastgele bir limit ile ilişkilendirilmeksizin taban fiyat, Devre borcunun yüzde 20’si olarak belirlendi.

Kredi kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sonlar yükseltildi. Yeni düzenleme ile bankalarca Yekün kart limiti, birinci Yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşamayacak.

Asgari meblağı ödenmeyen kredi kartlarının para kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ait konu bankaların ihtiyarına bırakıldı. Kart borçlarının ötelendiği müddet boyunca taban fiyat da iç olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz devirler tanımlayabilmelerine İmkan sağlandı.

KREDİ TEMİNATLARININ DEĞERLEMESİNE AİT MÜHLETLERE ERTELEME

Aylık yahut yıllık ortalama gelir seviyesinin tespit edilememesi durumunda gerçek şahısların edinebilecekleri kredi kartlarının Yekün limiti 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve nema ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme müddetinin, ilgili mevzuatta belirlenen vade hudutlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması Mecbur olan ek dokümanların temini de bankaların ihtiyarına bırakıldı.

Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili mühletler ertelendi.

ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ 6 AY MÜHLET İLE ÖTELENEBİLECEK

Kredi kullandırımına ait Müstakil kontrole tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve evraklara ait mühletler zelzele bölgesindeki vilayetlerdeki şirketler için uzatıldı.

Müşterilerin talebi halinde, anapara ve nema ödemelerinin taban 6 ay mühlet ile ötelenmesine ve ötelemenin faiz/kar hissesi talep edilmeksizin yapılması durumunda alıcı talebinin aranmamasına karar verildi.

Ayrıca BDDK mevzuatı ile bankacılık prensip ve teamüllerine Ahenk konusunda azami İtina gösterilerek, bu süreçte müşterilerin mağduriyetine mahal verilmemesi ve ek finansman iç Mümkün olan her türlü kolaylığın sağlanması tarafında kurum birliklerine talimat gönderilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, 6 Şubat 2023’ten 1 Ocak 2024’e kadar geçerli olacak.

KREDİ VADELERİ VE KREDİ KARTI TAKSİT SONLARINA ESNEKLİK

Bu ortada BDDK, hafta başında aldığı kararlar ile zelzele bölgesindeki yerleşik bireylere yeni kullandırılacak yahut yine yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, ödemesiz periyotların uygulanması da iç olmak üzere bankalarca ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince belirlenebilmesinin önünü açmıştı. Ayrıyeten kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, daha Evvel heyet kararıyla Eser bazında farklılaştırılan taksitlendirme müddetlerinin de bir kata kadar artırılmasını sağlamıştı.

Bugün açıklanan ek kararlar ile Laf konusu kredi vadeleri ve kredi kartı taksit sonlarına dair sağlanan esnekliklerin mühleti de 1 Ocak 2024’e uzatıldı.

Yorum Yok

Yorum Yap