‘Borcu yoktur’ yazısı için yüzde 10 şartına erteleme

Endüstriyel Dekorasyon Şub 26, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tahsilat genel Tebliği”ne nazaran, vergi dairelerine borcu olan mükellefler borçlarını ödemede Fazla güç duruma düşmüşlerse taksitle ödeme talebinde bulunabiliyor.

Borçlunun Fazla güç durumda olması ve öbür kaideleri taşıması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yolu Hakkında Kanun’un ilgili unsuru kapsamında belirlenen koşullar dahilinde borç, tecil edilerek, taksitler halinde ödenebiliyor.

31 TEMMUZ’A KADAR KALDIRILDI

Talepleri kabul edilen borçlular çeşitli nedenlerle gereksinim duydukları vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıları taksitlendirilen borçlarının yüzde 10’unu ödemek kaidesiyle alıyor. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntıların ekonomik ve mali alanda oluşturabileceği tesirler dikkate alınarak, Laf konusu kanun hususu kapsamında tecil edilen borçların yüzde 10’unun ödenmesi kuralına bağlı olarak borcun bulunmadığını gösteren yazının verilmesi uygulaması 31 Temmuz’a kadar kaldırıldı.

Bu kapsamda ilgili kanuna nazaran borcu taksitlendirilenler, Öbür borçları bulunmuyorsa, taksitlendirilen borçlarının yüzde 10’unu ödemeden “borcu yoktur” yazısını alabilecekler.

Yorum Yok

Yorum Yap