Cargill’in mısır işleme fabrikasına karşı bir yargı kararı daha

Endüstriyel Dekorasyon Şub 26, 2023 Yorum Yok

Bursa Orhangazi’de, tarım yeri üzerine Amerikan Cargill tarafından kurulan mısır sürece tesisinin Bayındırlık planları, Bursa 2. idare Mahkemesi tarafından 8 Mart 2022’de iptal edildi. Kararda, “planlama bölgesinde doğal ve arkeolojik sitler ile öbür müdafaa statülerinin çakıştığı, Laf konusu alanda nazım Bayındırlık planı yapma yetkisinin Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Kurulu’nun ‘uygun’ görüşü doğrultusunda Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin olduğu yolundaki yargı kararına uyulmadan belediye tarafından tekrar plan yapıldığı” vurgulandı.

Bursa Barosu, Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Doğayı Çevreyi Muhafaza ve tabiat Sporları Derneği, karar üzerine Laf konusu Bayındırlık planına dayanılarak verilen Bina ruhsatlarının da iptal edilmesi için dava açtı.

Dilekçede, “Cargill şirketine ilişkin mısır şurubu fabrikasının kuruluşundan günümüze kadar olan sürecinin tümüyle hukuka alışılmamış olduğu, mahkeme kararlarının uygulanmadığı, global ısınma ve su kaynaklarının süratle kirlendiği günümüzde Cargill üzere stratejik yer altı sularının tüketen bir tesise müsaade verilmemesi gerektiği” vurgulandı.

ÖNCE PLAN SONRA RUHSAT

Bursa 3. idare Mahkemesi, 25 Ocak’ta oy birliğiyle Bina ruhsatlarını iptal etti. Düzenleyici sürecin iptal edilmesi durumunda sürecin hiç Mevcut Ham üzere Tüm sonuçlarıyla ortadan kalktığı vurgulanan kararda, hukuka tersliği tespit edilen planın yürürlükten kalkmasıyla ruhsatın da türel desteğinin kalmayacağı kaydedildi.

Kararda, “Uygulama Bayındırlık planının iptal edildiği görülmüştür. Dava konusu edilen Bina ruhsatları, mahkeme kararıyla iptaline karar verilen Bayındırlık planı temel alınarak verildiğinden, iptal edilen plana nazaran verilen dava konusu Bina ruhsatlarında hukuka uyarlık bulunmadığı Sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Yorum Yok

Yorum Yap