Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu

Endüstriyel Dekorasyon Şub 28, 2023 Yorum Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ süt dayanağı ödemelerine ait tarz ve temelleri belirledi.

Bakanlığın, Çiğ Süt Dayanağı ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Takviyesi ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine Ait Karar’da yer Meydan destekleme ödemelerine ait yol ve asıllar belirlendi.

Buna nazaran, çiğ süt takviyesi ve süt piyasasının düzenlenmesi için Gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak. Bakanlıkça Gerekli paranın aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek.

DESTEK HANGİ YETİŞTİRİCİLERE VERİLECEK?

Çiğ süt desteklemesi, ürettiği çiğ sütü, süt sürece tesislerine, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu karşılığında kendisi, Müstahsil yahut yetiştirici örgütü yahut bunların yüzde 50’nin üzerinde hisseye sahip oldukları iştirakleri vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) data tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici-yetiştirici örgütüne Üye olan yetiştiricilere yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, Müstahsil örgütleri aracılığıyla süt eserine çevirterek Et ve Süt Kurumu genel Müdürlüğüne satan üreticiler de desteklemeden yararlanacak. Desteklemede, 1 kilogram süt eseri muadili süt ölçüsü temel alınacak.

Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekecek.

Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat kararlarına uygunluğu Denetim edilecek.

Çiğ süt dayanağında, üretici-yetiştirici örgütlerine verilen yetki, misyon ve sorumlulukları vaktinde yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine Sebep olan üretici-yetiştirici örgütleri mağduriyetin giderilmesinden Mesul olacak.

Tebliğde yer Meydan destekleme ödemeleri halk kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan evvel, haciz-icra, temlik ve gibisi süreçler yapılmayacak.

Destekleme ödemelerinden, idari yanılgı sonucu düzenlenen evraklarla yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 Yıl mühletle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Yorum Yok

Yorum Yap