Depremzedeler için hak sahipliği rehberi: Hak sahipliği nasıl sorgulanır? Hak sahipliği başvuruları nasıl yapılır?

Endüstriyel Dekorasyon Şub 23, 2023 Yorum Yok

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki zelzeleler Aka yıkıma yol açtı.

Depremlerde mağdur olan, maddi ve manevi kayba uğrayan, konutları yıkılan yurttaşlar için zelzele sonrası en kritik süreçlerden biri olan hukuk çabası Fazla yakında başlıyor. Yurttaşların hem devlet hem de müteahhitler üzerindeki tüzel haklarının şuuruyla devinim etmesi bundan süreçte Aka Ehemmiyet taşıyor.

Avukat Görkem Gökçe zelzelede mağdur olan yurttaşların Temel tüzel hakları özelinde yaptığı değerlendirmede şu bilgileri paylaştı:

KİMLER HAK SAHİBİ, KİMLER DEĞİL?

1 – “Yıkılan yahut ağır hasar gören Bina ile mülkiyet ilgisini belgeleyebilen şahıslar hak sahibi sayılıyor. Bu kapsamda; afet sebebiyle, kendilerine ilişkin bulunan konutları yahut işyerleri yıkılan, yanan yahut oturulamayacak derecede ağır hasar gören afetzedeler hak sahibi statüsünde yer alıyor.

2 – Hasar tespiti Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. El birliğiyle yahut hisseli mülkiyet Laf konusu ise; hissedarlar Yine tıpkı halde paylı olmak üzere yeni yapılacak binalardan yahut verilecek krediden yararlanabiliyor.

3 – Hak sahibi statüsündeki ebeveyni ile başka yahut Bir arada oturan evli şahıslardan her biri farklı başka olmak üzere hak sahibi sayılıyor.

4- Hak sahibi olamayanlar: Kendisine yahut eşine ilişkin o yerde tıpkı Çeşit hasarsız Hane ve Amel yeri olanlar, kiracı ve Konuk durumunda olanlar, mülkiyeti hasar gören hukukî şahıslar, kendilerine ilişkin olmayan arsa ve arazi üzerinde inşaat ruhsatı almaksızın yapılan yapıların sahipleri, Bayındırlık planında sakıncalı olarak belirtilen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri ve Mecbur zelzele sigortasını yaptırmamış olanlar hak sahibi olamazlar.

5 – Hane için olan hak sahipliği işyeriyle, işyeri için olan hak sahipliği konutla değiştirilemez. Hak sahipliği Hane için Laf konusu ise; afetzede verilecek kredilerden yahut yapılacak binadan Yeniden Hane için yararlanabilir, işyeri için yararlanamaz.

6 – Afetzedeliğin ve buna ait hak sahipliğinin üçüncü bireye evresi de Muhtemel değildir. Bu nedenle, sarsıntıdan ziyan gören bir taşınmaz malı, afetten sonra satış yahut Öbür hallerle devralan üçüncü şahıslar da hak sahibi niteliğini kazanamazlar.

HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

7- Genel Hayata Müessir Afetler Münasebetiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a nazaran, afet gören yerde mahalle yahut köy muhtarlıklarında o yerin en Aka mülki amirliğince hak sahipliği başvurusu için ilan yapılır.

8- Afetzedelerin iki ay içinde hak sahipliği müracaatında bulunarak istenilen evrakları valiliklere yahut kaymakamlıklara teslim etmesi gerekir. Yapılan müracaata ilişkin bilgiler e-devlet üzerinden görüntülenebilir. Bunun için e-devlette yer Meydan afet ve acil durum idaresi başkanlığı hizmetleri alanından “afetzede hak sahipliği başvurusu sorgulama” hizmeti seçilmelidir.

YAZILI TALEP VE TAAHHÜTNAME VERMEK ŞART

9 – Talep ve taahhütname metninde; afet yerinin vilayet, ilçe, bucak, mahalle ve köy itibariyle ismi, hak sahibinin kimliği ve adresi, olmuş yahut olası afetin çeşidi, talebin mahiyeti ve konusu, kanundan ve ilgili yönetmelikten doğan yükümlülük ve kaidelerle yönetim tarafından uygulama metodu, Bina tipleri, Bina kısımları ve boyutları, yerleşme yeri, inşaat mühleti, borçlandırma Form ve müddeti ve diğer bahislerde tespit edilecek koşullara ve temellere uyulacağı belirtilmelidir.

10 – Mülki amirin yahut görevlendireceği memurun başkanlığında oluşturulan mahalli hak sahipliği inceleme kurulu bu talep ve taahhütnameleri inceleyerek “hak sahipleri listesi” düzenler. Hak sahibi olmayanlara buna ait tebligat yapılır.

15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ

11- Bu tebligatlara karşı 15 gün içinde birebir komiteye itiraz edilebilir. Kurulun kararı bir idari karar sayılır, yönetimin hareket ve süreçlerine karşı idari yargı yolu açıktır. Bu nedenle, kurul kararına karşı İdari Yargılama Metodu Kanunu kararları doğrultusunda yönetim mahkemesinde iptal davası açılabilir.”

Yorum Yok

Yorum Yap