EPDK’dan “mücbir sebep” kararları

Endüstriyel Dekorasyon Şub 18, 2023 Yorum Yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun hususa ait heyet kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen zelzeleler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35’inci unsuru uyarınca önlisans yahut üretim lisansı sahibi hukukî şahısların periyodik yükümlülükleri açısından “mücbir sebep” olarak kabul edildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat prestijiyle harika Vaziyet (OHAL) mühletince ülke genelinde uygulanmak üzere, önlisans müddetleri ve üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi Devre ile inşaat devri ya da Yönetmeliğin süreksiz 15’inci hususu kapsamındaki yükümlülük erteleme müddetleri, depolamalı elektrik üretim tesisi müracaatları dış olmak üzere, önlisans yahut lisans müracaatları ile tadil müracaatları kapsamında Gerekli bilgi ve evrakların tamamlanması için verilen mühletleri, önlisans yahut üretim lisansı tadil süreçleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ait mühletleri, birleşme yahut bölünme süreçleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ait mühletleri, eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ait mühletleri, sona eren yahut sona erecek hukuksal şahıslara, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Laf konusu mühletleri rastgele bir sürece gerek kalmaksızın OHAL mühletince uzamış olarak pahalandırılacak ve bu bahiste ilgili anne hizmet dairesi yetkilendirilecek.

İLERLEME RAPORU SUNMU MUAFİYETİ

Ayrıca, OHAL kararı alınan yahut afet bölgesi ilan edilen vilayetlerde kurulması planlanan yahut kısmen işletmede olan elektrik üretim tesislerine mevzu üretim lisansı sahibi hukuksal bireyler ile şirket merkezi bu vilayetlerde olan üretim lisansı sahibi hukukî şahıslar, Yönetmeliğin 52’inci hususunun ikinci fıkrası kapsamındaki ilerleme raporu sunma yükümlülüğünden OHAL müddetince muaf tutulacak.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen zelzeleler, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46’ıncı hususu ile Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği 24/B hususu uyarınca lisans ve sertifika sahibi gerçek ve hukukî bireylerin müddetli yükümlülükleri açısından da “mücbir sebep” olarak kabul edildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat prestijiyle OHAL müddetince ülke genelinde uygulanmak üzere, lisans ve sertifika alma, tadil, vize ve yenileme müracaatları kapsamında Gerekli bilgi ve dokümanların tamamlanması için verilen mühletleri 6 Şubat’tan sonra sona eren yahut sona erecek gerçek ve hükmî bireylerin, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Laf konusu müddetleri rastgele bir sürece gerek kalmaksızın OHAL mühletince uzamış olarak pahalandırılacak.

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından İç tesisat ve servis sınırları sertifikası verilmiş olan gerçek ve hükmî bireylerin, OHAL kararı alınan yahut afet bölgesi ilan edilen vilayetlerde aktiflik gösteren dağıtım şirketleri, sahip oldukları sertifika tarih ve numarası ile işçi bilgilerini bildirmek kaydıyla bildirimde bulundukları dağıtım bölgelerinde aktiflik gösterebilecek.

İç tesisat ve Servis Sınırları Sertifikası sahiplerinin sertifika ve vize mühleti 6 Şubat’tan sonra sona eren yahut sona erecek olanların, ilgili mevzuatta yer Meydan gerekliliklerini yerine getirmeye devam etmeleri kaydıyla sertifikaları rastgele bir sürece gerek kalmaksızın OHAL müddetince geçerli kabul edilecek.

Yapım ve Hizmet Sertifikası sahibi gerçek ve hukuksal bireylerin, mekanik kategorisinde aktiflik göstermeleri şartı ile OHAL kararı alınan yahut afet bölgesi ilan edilen vilayetlerde aktiflik gösteren dağıtım şirketleri, sahip oldukları sertifika tarih ve numarası ile işçi bilgilerini bildirmek kaydıyla bildirimde bulundukları dağıtım bölgelerinde İç tesisat ile ilgili faaliyette bulunabilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap