Ev ve işyeri sahipleri dikkat! Varlık Barışı’na başvuru ve yıllık gelir beyanı için cuma son gün

Endüstriyel Dekorasyon Mar 28, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı datalarından yapılan derlemeye nazaran, gerçek şahıslar tarafından 2022 yılında elde edilen ticari yarar, zirai yarar, hür Uğraş çıkarı, fiyat geliri, gayrimenkul kapital iradı (kira geliri), taşınır kapital iradı ile öbür kar ve iratlar (değer artışı yararı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart Cuma günü saat 23.59’a kadar verilebilecek.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli sarsıntılar nedeniyle zorlayıcı Sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, 15 Ağustos’a kadar sunulabilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler 31 Ağustos’a kadar ödenebilecek. Zorlayıcı Sebep hali kapsamında olan mükellefler, bu tarihlerden Evvel vergi beyannamelerini vererek ödemede bulunabilecek.

Ticari, zirai ve mesleksel faaliyetinden Dolayı gerçek adapta vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.

İKİNCİ TAKSIT 31 TEMMUZ’A KADAR

2022 yılında elde edilen gelirlere ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle Bir arada 31 Mart’a, ikinci taksitin 31 Temmuz’a kadar ödenmesi gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB taşınabilir uygulaması üzerinden, mutabakatlı bankaların kredi ve banka kartları yahut banka hesabından, yabancı ülkede aktiflik gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve öbür ödeme metotlarıyla mutabakatlı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, taşınabilir bankacılık), PTT Amel yerlerinden, bütün vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği Hane kira geliri, 2022 yılı için Yekün 9 bin 500 liralık istisna meblağını aşanlar, tevkifata tabi Amel yeri kira gelirlerinin brüt fiyatı 2022 yılı için 70 bin liralık beyanname Eda sonunu aşanlar ile mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına bahis olmayan ve meblağı 2022 yılı için 3 bin 800 liralık sonu aşanlar yıllık beyanname verecek.

VARLIK BARIŞI UYGULAMASINDA GERİ SAYIM

Öte yandan, gerçek ve hukukî şahıslar, Yurt dışında ve içinde bulunan birtakım varlıkları için 31 Mart’a kadar bildirim yahut beyanda bulunarak Varlık Barışı uygulamasından yararlanabilecek.

Varlık Barışı ile gerçek ve hukuksal şahısların Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, taşınır Paha ve diğer kapital piyasası araçlarının yurda getirilerek ulusal iktisada kazandırılması ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yasal defter kayıtlarına alınması amaçlanıyor.

Bildirilen yahut beyan edilen varlıklara isabet eden meblağlara ait hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Ayrıca, 2023 yılı emlak ve Etraf paklık vergisinin birinci taksiti 1 Mart-31 Mayıs periyodunda ödenecek.

Yorum Yok

Yorum Yap