EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Hizmet dökümünüzdeki Ş, K ve S harfleri varsa emekliliğiniz tehlikeye girebilir

Endüstriyel Dekorasyon Eki 31, 2022 Yorum Yok

EYT ile ilgili gelişmeler milyonlarca yurttaş tarafındLahza yakındLahza takip edilmeye devam ediyor. BakLahza alim aralık ayını işaret etti. Bilgin’in nihayet açıklamalarının ardındLahza gazetemizin müellifi Nergis Şimşek, sigorta dökümünde yazLahza ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri için Değerli açıklamalarda bulundu.

BU KODLMesafe DİKKAT!

Sosyal Emniyet Kurumu’nun (SGK) Düzmece işyeri ve Düzmece sigortalılık üzerine uzun müddettir çalışmalar yaptığına değinen gazetemiz müellifi Nergis Şimşek, 3 kodun da emeklilik açısındLahza Fazla Aka Ehemmiyet arz ettiğine değindi. Bilhassa hizmet cetvelinde S kodu bulununanların müddetlerinin iptal edilme mümkünlüğünün yüksek olduğunu vurgulayLahza Şimşek şu tabirleri kullandı:

“Bu önlemlerden bKocamLahza de sahtecilikle ilgili kodlardır. Hizmet dökümlerinde yer alLahza Laf konusu kodlar (Ş) Kuşkulu (K) Denetimli (S) Sahte manasına gelmektedir. Bu kodlar sigortalıların hizmet dökümünde gösteriliyor.

Şayet bir sigortalı hizmet kütüğünde Kuşkulu (K) Denetimli (S) harfleri varsa hizmet kütüğünde bu hizmetleri dikkate almayacBeyaz sigorta. Yalnızca (Ş) Kuşkulu kodu hizmetler hem hizmet bildirmede hem de aylık bağlfakBeygir süreçlerinde dikkate alınıyor. EYT’de ise Şayet yurttaş e-devletDeri kendi hizmet kütüğüne baktığında Kuşkulu (K) Denetimli (S) harflerinde kodlanmışi bir işyerinden bildirim yapıldığını görürse bu hizmetler aylık bağlamada dikkate alınmayacak.”

K, Ş VE S KODLARI NE ANLfakBeygir GELİYOR?

K Kodu: Denetimli işyerlerinde geçen ve Kurum’a sigortalılık bildirimi yapılLahza Amel yerlerinde geçen çalışma müddetinde karşımıza çıkLahza kod.

Ş Kodu: Kuşkulu işyerlerinde geçen ve sigortalılık bildirimi yapılLahza Amel yerleri üzerindeki kod olmakla birlikte, bu kod ile bildirilen sigortalılık periyodunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı üzerinde Güçlü kuşkular ve emareler olması nedeni ile, bu kod ile bildirilen hizmet müddetleri ekseriyetle iptal ediliyor.

S Kodu: Düzmece (paravan) işyerlerinde geçen hizmet mühletleri ile gerçekte ve mevcuttaki rastgele bir Amel yerindeki “fiili çalışma olmadLahza Düzmece sigortalılık bildiriminin” olabileceği fiili çalışmaya dayanmayLahza ve kuvvetle olası sigortalılık müddetlerinin iptal edilmesi sonucunu doğurLahza bir kod olarBeyaz karşımıza çıkıyor.

Yorum Yok

Yorum Yap