Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle atılan adımları paylaştı

Endüstriyel Dekorasyon Şub 20, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, zelzele bölgesindeki 669 bin 562 aktif mükellef tarafından 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri ortasında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelendiği Anlatım edilen paylaşımda bulundu.

Bakanlık, verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme mühletinin 15 Ağustos 2023’e, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme mühletinin 31 Ağustos 2023’e kadar uzatıldığı kaydedildi.

BEYANNAMELER ERTELENDİ

Bölgede 2023 yılı 1’inci süreksiz vergi devrine ait süreksiz vergi beyannamelerinin ise ertelendiği belirtilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

“Ayrıca bu vilayetlerimizdeki Yekün 2 milyon 166 bin 685 motorlu taşıtlar vergisi mükellefi de erteleme düzenlemesinden yararlanacaktır. Zorlayan Sebep ilan edilen 11 vilayette ödenmesi gereken yaklaşık 37,1 milyar lira vergi ödemelerini 6 ay erteliyoruz. Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme mühletini zorlayan Sebep halinin bitimi tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıyeten bu yerlerde bulunan borçluların vergi dairelerine olan borçları Gerekli kaideleri taşımaları kaydıyla nema alınmaksızın azami 24 ay mühletle taksitlendirilecektir.”

BAĞIŞLAR VERGİDEN DÜŞÜLECEK

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan tıpkı yahut nakdi bağışların tamamının ilgili Yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabileceği bildirilen paylaşımda, sarsıntılardan etkilenen afetzedeler için Türk Kızılay ve AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabileceği Anlatım edildi.

Paylaşımda, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, bu mükelleflerin işletmelerinde var olan ya da dışarıdan temin edilen gereksinim materyallerinin AFAD’a ya da AFAD’ın yönlendirdiği halk Kurum ve kuruluşlarına tıpkı olarak bağışlanması durumunda, bu bağışların tamamının da indirim konusu yapılabileceği belirtilerek, bu kapsamda bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacağı ve bağışa bahis mallara ait yüklenilen KDV’lerin de işletmelerce indirim konusu yapılabileceği kaydedildi.

BARINMA HİZMETLERİNE VERGİ İNDİRİMİ

“Depremden etkilenen vilayetlerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki evrak tertibinin kolaylaştırılmasına ait önlemler alınmış ve Gelir Yönetimi Başkanlığı internet sitesinden duyurulmuştur. 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile harikulâde Vaziyet ilan edilen 10 vilayette kullanılmak üzere depremzede vatandaşlar için inşa edilen, suram ve montaj işleri dahil, prefabrik Bina ile konteynerlerde 2023 yılı sonuna kadar katma değer vergisi oranını yüzde 1’e indirdik.” 

Yorum Yok

Yorum Yap