İdari para cezaları taksitlendirilebilecek

Endüstriyel Dekorasyon May 10, 2023 Yorum Yok

İdari Nakit cezalarının uygulanmasına yönelik kararları de içeren kabahatler kanununun birtakım unsurlarına ait asılları belirleyen tahsilat genel bildirisi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İDARİ Nakit CEZALARI 4 EŞİT TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Tebliğe nazaran, idari Nakit cezalarının, muhatap olanın ekonomik durumunun uygun olmaması halinde ödeme müddeti içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. Cezalar, 4 eşit taksitte ve birinci taksit idari Nakit cezasının ödeme mühleti içinde, Geri kalan üç taksit ise cezanın bildiri tarihinden itibaren 1 Yıl içinde cezayı veren ünite tarafından belirlenecek müddetlerde ödenecek.

Taksitlerin vaktinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari Nakit cezasının kalan kısmı muaccel hale gelerek takip edilecek. Lakin, takibi katılaşma kuralına bağlı olan idari Nakit cezalarının taksitlerinin müddetinde ödenmemesi nedeniyle bu cezaların kalan kısmının takip edilebilmesi, cezanın katılaşmış olma kaidesine bağlı olacak.

İdari Nakit cezasının ödeme mühleti içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılacak. Cezanın ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı müddeti içinde kanun yoluna başvurmaya Mani teşkil etmeyecek.

TAHSİL Vakit AŞIMI SÜRELERİ

Tebliğe nazaran, idari Nakit cezalarında Tahsil zamanaşımı müddetleri; 10,000 TL’den az olanlar için 3 yıl, 10,000 TL – 19,999 TL ortasında olanlar için 4 yıl, 20,000 TL – 49,999 TL ortasında olanlar için 5 yıl, 50,000 TL ve üzeri olanlar için 7 Yıl olacak.

Zaman aşımı müddeti, idari Nakit cezasının mutlaklaştığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlayacak. İlgili kanun kararı gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması yahut yerine getirilememesi halinde Vakit aşımı işlemeyecek.

Zaman aşımı mühletinin Vakit aşımını kesen ve durduran haller de dikkate alınmak kaydıyla dolması durumunda, idari Nakit cezaları takip edilmeyecek ve bu cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Lakin, bu müddetlerden sonra rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek.

CEZA MİRASÇIYA KALMAYACAK

Cezaların kişiselliği prensibi uyarınca, idari Nakit cezasına muhatap olan gerçek kişinin mevti halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmeyecek ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Gerçek şahıs hakkında vefat tarihinden Evvel yahut sonra verilen idari Nakit cezalarının mevt tarihinden sonra takip için vergi dairesine bildirilmesi halinde, bu cezalar vergi dairelerince cezayı veren üniteye iade edilecek. Mevt tarihinden Evvel takip için bildirilmiş olan idari Nakit cezaları ise vergi dairesince mirasçılarından takip edilmez ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Tüzel şahıs hakkında verilen idari Nakit cezasının hukuksal kişiliğin mal varlığından Tahsil edilememesi durumunda, bu borcun ödenmesinden Mesul olan gerçek şahıs hakkında yapılan takip sürecinde bu kişinin ölmesi halinde, bu borç gerçek kişinin mirası reddetmemiş mirasçıları nezdinde takibe devam edilecek. Bu karar, isimli Nakit cezaları için de geçerli olacak.

Tebliğle, daha Evvel Çeşitli tarihlerde yayımlanmış 6 tahsilat genel bildirisi yürürlükten kaldırıldı.

Yorum Yok

Yorum Yap