İhdas edilen ek kurumlar vergisinin uygulama esasları belirlendi

Endüstriyel Dekorasyon Nis 23, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının hazırladığı “Vergi ve öteki Kimi Alacakların Yine Yapılandırılmasına Ait 7440 Sayılı kanun genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, 7440 sayılı Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun ile Biricik seferlik ek kurumlar vergisi ihdas edilmişti.

Tebliğle ek verginin uygulanmasına yönelik asıllar belirlendi, detaylı İzah ve Örnek uygulamalara da bildiride yer verildi.

Ek vergi, 2022 yılı verilecek kurumlar vergisi beyannamesinden alınacak, bu vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek, gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek.

Mücbir Sebep ilan edilen sarsıntıdan etkilenen 11 Vilayet ve 1 ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek.

Kurumlar vergisi mükellefleri, Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer kimi kanunlarda yer Meydan düzenlemeler uyarınca, istisna ve indirimlerini beyanname üzerinde safi Kuruluş karının tespitinde indirim konusu yapabiliyor.

20 BİN CİVARI MÜKELLEFİ ETKILEMESİ BEKLENİYOR

Düzenlemenin, 2022 yılı kurumlar vergisinde istisna ve indirimleri bulunan 20 bin civarı mükellefi etkilemesi bekleniyor. ek vergi 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesindeki indirim ve istisna fiyatları üzerinden yüzde 10 olarak hesaplanacak.

Kapsama alınan istisnalar, iştirak karları istisnası, taşınmaz ve iştirak payı satış karı istisnası, Yurt dışından elde edilen ve birtakım koşulları taşıyan yarar istisnaları, hür bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi yarar istisnaları üzere kalemler olacak.

İndirimlerden ise yatırım, AR-GE, nakdi kapital indirimleri kapsama iç edildi.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A unsuru kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de yüzde 10 ek vergi alınacak.

İştirak çıkarları istisnası ile Yurt dışından elde edilen ve yüzde 15 vergi yükü taşıyan istisna karlarda ise ek vergi yüzde 5 olarak hesaplanacak.

Özel hesap periyodu tayin edilen mükellefler için 2023 yılı içinde sona erecek hesap devri için verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinde dikkate alınan indirim, istisna ve indirimli kurumlar vergisi matrahları üzerinden ek vergi hesaplanacak.

HESAPLANAN VERGİ İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Hesaplanan ek vergi, birinci taksiti nisan ayında kurumlar vergisi ödeme mühleti içinde, ikincisi ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda, ağustos ayında, iki taksitte ödenecek.

Mikro ve Ufak işletmelerin AR-GE ve tasarım indirimleri ile teknokent çıkarlarından ek vergi alınmayacak.

AR-GE indirim fiyatları ile teknokent yarar istisnası meblağları da ek vergi kapsamında olurken, yeni teşebbüsçü ve gelişmekte olan ve mikro ile Ufak işletme olarak tanımlanan takribi 3 bin AR-GE ve teknoloji şirketinin bu indirim ve istisnaları ek vergi kapsamı dışında tutuldu.

Girişim sermayesi fonları iç olmak üzere yatırım fon ve iştiraklerinin istisna çıkarları ek vergi kapsamı dışında bırakıldı.

Sermaye piyasalarının ve girişimcilik ekosisteminin gelişimi için Kıymetli olan yatırım fon ve iştiraklerinin elde ettikleri karların tamamı kurumlar vergisinden istisna olurken, bu fon ve iştiraklerin çıkarları da ek verginin kapsamı dışında bırakıldı.

Vergi Yordam Kanunu’nun 325/A hususuna nazaran teşebbüs sermayesi fonlarına yahut iştiraklerine yatırım yapmak için ayrılan fon meblağları Kurum çıkarından indirilebiliyor. Matrahtan indirilen bu fiyatlar da ek vergi kapsamı dışında tutuldu.

KKM ek VERGİYE TABİ DEĞİL

Kur muhafazalı mevduat hesapları ile bağış ve yardımlar ek vergiye tabi olmayacak. Kur muhafazalı mevduat hesaplarından elde edilen gelirlere uygulanan istisna meblağları, finansal kiralama şirketleri ve varlık kiralama şirketleri ile yapılan sat-kirala-geri al süreçlerinden doğan yararlara ait istisna fiyatları, kooperatiflerin faydalandığı risturn istisnası meblağları, her türlü bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları üzerinden ek vergi alınmayacak.

Beyannamede gösterilen lakin mahiyeti prestijiyle indirim ve istisna kapsamında olmayan meblağlar ek vergi kapsamına girmeyecek.

Beyannamede “Diğer indirimler ve istisnalar” satırlarında gösterilen Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile Vergi Adap Kanunu kararları ortasındaki değerleme farkları, örtülü kapital kabul edilen borçlanmalarda borç Meydan Kurum nezdinde Türk lirasının değer kazanması sonucu oluşan kur farkı gelirleri, kıdem tazminatı karşılığı iptali üzere meblağlar üzerinden ek vergi hesaplanmayacak.

Yürürlükte bulunan ikili vergilendirmeyi tedbire muahedeleri, ikili yahut Fazla taraflı diğer memleketler arası muahedeler uyarınca, kurumlar vergisinden istisna edilen karlar üzerinden de ek vergi alınmayacak. Tasfiye, birleşme, Çağ ve tam bölünme süreçlerinde 12 Mart 2023 tarihinden Evvel verilmiş beyannamelerde ek vergi uygulanmayacak.

Mükelleflerin, tasfiye, birleşme, Çağ ve tam bölünme süreçleri nedeniyle 2022 yılına ait olarak Kanun’un yayım tarihi olan 12 Mart 2023’ten Evvel vermiş oldukları beyannamelerde faydalandıkları indirim ve istisna fiyatları üzerinden ek vergi hesaplanmayacak.

İstisna ve indirimlerini beyannamede göstermeyenler ve Noksan bildirenler ek vergiyi cezalı ödeyecek. Hak kazanılan istisna ve indirimlerin beyannamede gösterilmesi gerekecek.

Beyannamede gösterilmeyen yahut beyannamede gösterilmekle Birlikte indirimler/istisnalar satırlarında yer verilmeyen indirim ve istisnalar nedeniyle Noksan tahakkuk eden ek vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile Tahsil edilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap