İşçi borç batağında

Endüstriyel Dekorasyon Şub 28, 2023 Yorum Yok

Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası’nın üyeleriyle yaptığı kimlik araştırmasında işçinin en Değerli sorunu ekonomik kriz ve hayat pahalılığı olarak sıralandı. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 89’u fiyatının yetmemesi nedeniyle borçlanarak hayatını sürdürdüğünü belirtti. Genel-İş Sendikası’nın 4 bin 316 üyesini kapsayan araştırmasına nazaran çalışma şartlarındaki en Kıymetli Sorun yüzde 67.7 ile fiyatların düşük olması. İkinci sırada yüzde 51 ile toplumsal hakların yetersiz olması, üçüncü sırada da yüzde 38.4 ile işyerinde adaletli bir Yönetim anlayışının bulunmaması geliyor. Kimi sonuçlar şöyle: En Aka Sıkıntı kriz: Çalışanlara nazaran ülkenin en Değerli üç sorunu olarak yüzde 84.4 ile “ekonomik kriz ve hayat pahalılığı.” İkinci sırada yüzde 70.1 ile işsizlik, üçüncü sırada yüzde 66.4 ile yolsuzluk, liyakatsizlik geldi. Kredi borçları dağ üzere: Kredi borçları harcama kümeleri içerisinde yüzde 78.3’lük bir yer tutuyor. En Fazla harcama yapılan öbür kalemler ise yüzde 95.4 ile besin, yüzde 43.8 ile yakacak. Eğitim harcamalarının hissesi yüzde 30.1, sıhhat harcamalarının hissesi yüzde 23.7.

EŞE DOSTA BORÇ

Borçsuz Amele yok: Çalışanların yüzde 62.8’i geçinebilmek için sık sık borçlandığını, yüzde 26.5’i ise Aralık Dizi borçlandığını belirtiyor. Hasebiyle yüzde 89.3’le her 10 çalışandan 9’u borçlanarak hayatını sürdürüyor. Personellerin yüzde 49.7’si bankalara borçlandığını belirtirken yüzde 27.5’i kredi kartı borcu olduğunu bildirdi. Eş arkadaş yüzde 9, aile içi borçlananların oranı da yüzde 8.8. İşçi kirada: Her üç personelden sırf biri yani yüzde 36.1’i mesken sahibi. Yüzde 61.6’sının konutu yok. Yüzde 58.9’unun arabası bulunmuyor. Çalışanların yüzde 40.3’ü kirada oturuyor. Kendi meskeninde oturanların oranı yüzde 23.8. Ailesinin ya da akrabasının konutunda oturanların oranı da yüzde 33.4. Ya meskende ya ek işte: Çalışanların Aka bir kısmı (yüzde 54.5) yıllık müsaadesini meskende geçiriyor. Yüzde 16.5’i ise yıllık müsaadesinde ek Amel yapmak zorunda kalıyor. Otele gidebilenlerin oranı ise yalnızca yüzde 3.3. Personellerin yüzde 51.3’ünün katıldığı rastgele bir toplumsal Faaliyet yok. Bayanlar şiddete uğruyor: Araştırmaya nazaran bayan personellerin yüzde 40.1’i tıpkı işi yaptıkları erkeklerle ortalarında fiyat eşitsizliği bulunduğunu lisana getirdi. Bayan personellerin yüzde 29.5’i işyerinde cinsiyet ayrımcılığı olduğunu vurguladı. Bayan personellerin yüzde 41.6’sı ruhsal şiddet gördüğünü, yüzde 3’ü kelamlı tacize uğradığını belirtti.

Yorum Yok

Yorum Yap