İSO: İmalat PMI şubatta değişmedi

Endüstriyel Dekorasyon Mar 01, 2023 Yorum Yok

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Şubat 2022 periyodu sonuçları açıklandı.

İSO Türkiye İmalat PMI, şubat ayında bir evvelki aya nazaran değişmeyerek 50,1 seviyesinde gerçekleşti ve aktiflik şartlarının imalat dalı genelinde yatay seyrettiğine işaret etti. Endekste 50’nin altı pahalar daralmaya, üstündeki pahalar ise büyümeye işaret ediyor.

İMALAT KESİMİNDE zelzele ETKİSİ

Depremin girdi temini ve teslimatında yol açtığı zorluklar nedeniyle tedarikçilerin teslimat müddetlerinde nihayet 10 ayın en yüksek oranlı artışı kaydedildi. Sarsıntı, birtakım firmalarda operasyonları kesintiye uğratarak bölümde üretim hacmini de azalttı.

Rapora nazaran şubatta kimi firmaların üretime Ara vermek zorunda kalması nedeniyle 10 daldan dokuzunda üretim azaldı. Yalnızca anne metal Sanayi büyüme kaydetti ve bu kesimde büyüme nihayet iki yılın en yüksek suratına ulaştı. Yeniden zelzele nedeniyle Besin eserleri ve metalik olmayan mineral eserler dış bütün dallarda tedarikçilerin teslimat mühletleri artış gösterdi.

ŞUBATTA DEĞİŞMEDİ

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen bütün sayıların bölümde güzelleşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına nazaran, manşet PMI şubat ayında bir evvelki aya nazaran değişmeyerek 50,1 seviyesinde gerçekleşti ve aktiflik şartlarının imalat dalı genelinde yatay seyrettiğine işaret etti. Bununla birlikte, manşet endeksin eşik değer 50,0’nin üzerinde kalmasında tedarikçilerin teslimat sürelerindeki besbelli artış tesirli oldu.

Deprem, tedarik zincirleri üzerindeki tesirlerinin yanı Dizi kimi firmalarda operasyonları kesintiye uğratarak kesimde üretim hacminin azalmasına da yol açtı. Tekrar de Laf konusu azalış ölçülü seviyede kaldı ve nihayet bir yıllık periyodun ikinci en düşük oranında gerçekleşti.

YENİ SİPARİŞLERDE YAVAŞLAMA

Yeni siparişlerdeki yavaşlama da sarsıntıya bağlı olarak Hız kazandı. Bununla Bir arada düşüş nihayet 16 ayın ikinci en ölçülü düzeyinde kaydedildi. Şubatta hem Yekün yeni siparişlerde hem de yeni İhracat siparişlerinde ivme kaybı gözlendi.

Üretim sınırlarındaki duraksama ve Eser temininde yaşanan zorluklar, imalatçıların satın alma faaliyetlerini düşürmesine ve girdi stoklarının azalmasına neden oldu. Arz ve üretim ile ilgili meseleler, birtakım firmaların sipariş ihtiyaçlarını karşılamak için var stoklara yönelmesine yol açtı. Bunun sonucu olarak sonuncu Eser stokları Aralık 2021’den bu yana en yüksek oranda azaldı.

Ham husus maliyetleri ve fiyat artışlarının yanı Dizi döviz kuru gelişmeleri, girdi fiyatlarının şubat ayında da bariz halde yükselmesine yol açtı. Girdi fiyatları enflasyonu ocak ayına nazaran Fazla az değişim gösterdi ve genel olarak seri ortalamasına yakın seviyede gerçekleşti. Buna bağlı olarak kesin Eser fiyatları da keskin biçimde arttı, fakat Laf konusu artış 2022 yılı genelinde kaydedilen ortalamanın altında kaldı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket bilgileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Küresel Market Intelligence iktisat Yöneticisi Andrew Harker, şunları söyledi:

“Şubat ayındaki vahim zelzele, üretim sınırları ve tedarik zincirleri başta olmak üzere Türk imalat dalını Olumsuz etkiledi. Önümüzdeki aylarda zelzeleden etkilenen bölgelerde ve bölüm genelinde toparlanma belirtileri görmeyi Ümit ediyoruz.”

ANA METAL SANAYİ BÜYÜDÜ

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI şubat ayı raporuna nazaran, takip edilen 10 kesimden sekizinde üretim artışı gerçekleşen ocak ayının akabinde, zelzelenin tesiriyle şubatta yalnızca bir bölüm üretimini artırabildi.

Yalnızca anne metal Sanayi ile hudutlu kalan büyüme, Laf konusu kesimde nihayet iki yılın en yüksek suratına ulaştı. Üretimde en keskin gerilemenin yaşandığı Besin eserlerinin akabinde ikinci en Misli düşüş elektrikli ve elektronik eserler kesiminde gerçekleşti.

Yeni siparişlerini artıran bölüm sayısı da ocak ayında yedi iken şubatta üçe geriledi. diğer yandan yeni İhracat siparişleri, başta makine ve metal eserleri olmak üzere dört kesimde genişleme kaydetti

İSTİHDAM

Depremin üretim üzerindeki Olumsuz tesirine Karşın bölümlerin çoğunluğu şubat ayında istihdam artırmaya devam etti. En kuvvetli istihdam artışı makine ve metal eserlerde, en bariz düşüş ise üretimin daralma eğilimini sürdürdüğü dokuma dalında gözlendi. Şubat ayında girdi maliyeti enflasyonu genel olarak düşüş gösterdi.

Girdi fiyatlarındaki artış sırf iki dalda ivme kazanırken bu bölümler tedarik zincirlerindeki aksamalardan ağır biçimde etkilenen giysi ve deri eserleri ile kara ve deniz taşıtları oldu. Birinci çeyreğin ortasında satış fiyatları enflasyonu birçok kesimde Hız kesmesinin yanı Dizi bütün bölümlerde 2022 yılı ortalamalarının altında seyretti.

Yorum Yok

Yorum Yap