‘Kronik hastalıkların kök nedeni bulunup tedavi edilebilir’

Ev Dekorasyonu, Ev Tadilatı, Mobilya Nis 26, 2023 Yorum Yok

Dünyada ve Türkiye’de kronik hastalıkların giderek arttığını anlatan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsüm Gönülalan, kronik hastalıkların nihayet vakitlerde artmasının sebepleri ortasında; Ömür mühletinin uzaması, endüstrileşme, Etraf ile alakalı toksin maruziyetinin artması, beslenme alışkanlığının değişmesi, pestisit kullanımı, sedanter Ömür ve gerilim artışının olduğunu aktardı.

Kronik hastalıkların hem bireylerin hem de ülkelerin ekonomik durumlarını Olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Gülsüm Gönülalan, hastalıkların kök nedeninin bulunup tedavi edilebileceğini kaydederek, şöyle konuştu:

  • “Kronik hastalıklar uzun ve yavaş seyirli, bireyin Ömür kalitesini Olumsuz etkileyen, uzman denetimi gerektiren izleme ve tedavileri yüksek maliyetli hastalıklardır. Kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon, kronik teneffüs hastalıkları, kanser, otoimmün hastalıklar, romatizmal hastalıklar üzere pek Fazla hastalık kronik hastalık grubundadır. Çağdaş Ömür usulü maalesef giderek sıklığı artan kronik hastalıklarla bizi baş başa bırakmıştır.
  • Her hastanın ferdî patofizyolojisi ve semptomları farklı da olsa bunların altında yatan ortak nedenleri bulmadan, kronik hastalıkları tahlile kavuşturmak ve düzgünleştirmek Muhtemel değildir. Kronik hastalıkları değerlendirirken hastanın bütünsel yaklaşım ile beslenmesi, uyku tertibi, gerilim denetimi, toksin maruziyeti, bağırsak sıhhati, endokrin sistem sıhhati, detoksifikasyon sistemi üzere pek Fazla kök Sebep incelenerek tedavi planı oluşturmak gerekmektedir.”

“KİŞİYE özel VE KÖK SEBEPLERİ ARAŞTIRARAK TEDAVİ PLANLANMALIDIR”

Gülsüm Gönülalan, Özellikle nihayet vakitlerde artan obezite hastalığında nedenin yalnızca hastanın diyet uyumsuzluğu olmayacağını Anlatım ederek, “Hastanın bağırsak sıhhatinin bozulması, toksin maruziyeti, karaciğer detoksifikasyonunda aksaklıklar kilo verememesinin nedenleri ortasında olabilir. Günümüzde sıklığı artan otoimmün hastalıklar, allerjik hastalıklarda hastaların bağırsak sıhhatini kıymetlendirmek Fazla kıymetlidir. Bağırsak geçirgenliğinin olması pek Fazla otoimmün hastalığının kök sebepleri ortasındadır. Otoimmün hastalıklarda bağırsak sıhhati düzeltilmeden hastalarımızın pek Fazla şikayeti birden fazla Vakit devam edecektir. Günümüzde Özellikle kronik hastalıklarda kişinin metabolik ve genetik özellikleri dikkate alınarak bireye Özel ve kök sebepleri araştırarak tedavi planlanmalıdır” formunda konuştu.

“FONKSİYONEL TIP’TA temel OLAN KİŞİNİN BÜTÜNÜDÜR”

Doç. Dr. Gönülalan, İşlevsel Tıp’ın, hastalıkların nasıl ve neden oluştuğunu belirlediğini, her birey için hastalığın Temel sebeplerini ele alarak ve bütününü güzelleştirerek sıhhate kavuşturduğunu belirterek, şu kelamları kullandı:

  • “Fonksiyonel Tıp modeli, hastanın şikayetlerinden Fazla hastalığın altında yatan kök nedenleri inceleyerek kişiselleştirilmiş, hasta merkezli, ilim temelli bir yaklaşımdır. Her kişinin genetik, biyokimyasal ve Ömür usulü faktörlerinin ayrıntılı bir biçimde anlaşılmasını gerektirir. Şahsa Özel tedaviler planlanır. Yeni bir tıp değildir. Alternatif tıp değildir. Daha geniş bir açıdan, daha bütüncül bir nazar açısıyla tıbbi bilgilerin farklı bir yorumudur. Bir ağaç düşünelim; kısımları ve yaprakları bizim şikayetlerimiz ya da hastalıklarımız olsun. Bu ağacın kökleri ise bedenimizde istikrarları sağlayan sistemler olsun.
  • Eğer köklerimizin beslendiği toprak verimli değilse ya da köklerimizde bir Arıza varsa ağacımızın sağlıklı olması Mümkün değildir. İşte tam burada İşlevsel Tıp insanlarda yalnızca şikayetlere ya da hastalıklara değil bu şikayet ve hastalıkları yapabilecek kök sebepleri bulup tedavi ederek sıhhatin tekrar kazanılmasını gaye almaktadır. Bireye bütüncül bir nazar açısı ile bakarak yaklaşmaktadır. İşlevsel Tıp’ta temel olan kişinin bütünüdür ve Tabip topladığı ayrıntılı bilgilerle genetik, Etraf ile alakalı, Ömür stiline bağlı faktörlerin, ruh ve vücut sıhhatinin o şahıs için kompleks-kronik hastalıkları nasıl tetikleyebildiğini kıymetlendirir. Bu tahlilin sonunda şahıs için uzun vadeli olarak sıhhatin korunabileceği bir plan, hayat üslubu programı oluşturulur.”

Yorum Yok

Yorum Yap