Merkez Bankası hükümete ‘Açık Mektup’ gönderdi

Endüstriyel Dekorasyon Oca 31, 2023 Yorum Yok

Merkez Bankası, hükümet ismine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ‘Açık Mektup’ gönderdi.

2022 Yıl sonu enflasyonunun maksat aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilen mektupta, enflasyonun gayeden sapmasının nedenleri ile gayeye ulaşmak için alınan ve alınması gereken tedbirler yer aldı.

Mektupta 2022’de TCMB’nin bütün siyaset araçlarında kapsamlı bir gözden geçirme süreci yürütüldüğü belirtilerek, bankanın bütünleşik siyaset çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi’nin atılacak adımlara dair tesir tahlillerine dayalı olarak oluşturulduğu vurgulandı.

“TCMB REZERVLERİ ARTTI”

Uygulanan stratejinin, kalıcı fiyat istikrarı için iki ön kural olan finansal sistemde Türk lirasının tartısının yapısal olarak artırılması ve cari Çok kapasitesi oluşturulması açısından destekleyici tesirlerinin olduğu kaydedilen mektupta, şu sözlere yer verildi:

“Çeşitlendirilmiş rezerv kaynaklarıyla güçlendirilen TCMB rezervleri, yüksek güç fiyatları ve finansal oynaklıklar nedeniyle global çapta yaşanılan Aka rezerv kayıplarına Karşın artış göstermiştir. diyar Nakit takası mutabakatlarının aktifleştirilmiş kullanımı sayesinde Lokal parayla ticaret yaygınlaşırken, döviz piyasalarının da uzun devirde daha istikrarlı bir yapıya kavuşması tarafında Değerli gelişmeler gözlenmiştir. Aktif rezerv siyasetinin liralaşma adımlarıyla desteklenmesi sonucunda mevduattaki Türk lirası hissesinde kuvvetli bir artış eğilimi gerçekleşmiştir.”

Mektupta, gayeli kredi, likidite, karşılıklar ve teminat siyasetlerinin kredilerin büyüme suratı, kompozisyonunun ve iktisadi faaliyetle buluşması açısından Değerli tesirleri olduğu bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında Birden artış gösteren kredi büyümesinin Denetim altına alındığı aktarılan mektupta, kredilerin kompozisyonunda ticari, KOBİ, yatırım ve İhracat kredilerinin hissesinin tarihî yüksek düzeylere ulaştığı belirtildi.

Mektupta, global iktisadi faaliyetteki zayıflama sürecinin getirdiği risklere karşı finansman maliyetlerinin uygunluğu yoluyla yatırım ve cari Çok kapasitesinin desteklenmesinin sağlandığı kaydedilerek, “Savaşın tesiriyle yükselen ticari kredi ve tahvil faizleri, alınan faal tedbirlerle Kıymetli oranda gerilemiştir. Böylece nakdî transferin güçlendirilmesi sağlanmıştır. bütün bunlar sonucunda, güç fiyatlarının tesirleri dışlandığında, 2022’de cari Çok kapasitesi geliştirilmiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.

“TCMB REZERVLERİ ARTIRILMAYA DEVAM EDİLECEKTİR”

Uygulanan aktif siyasetlerle kalıcı fiyat istikrarının önündeki yapısal sıkıntıların giderilmesi istikametinde Kıymetli kazanımlar elde edildiğine değinilen mektupta, şu sözlere yer verildi:

“Buna ek olarak, Laf konusu siyasetlerin Olumlu sonuçlarının görülmesi ve global güç fiyatlarının da görece istikrar kazanması ile Birlikte yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda kademeli bir yavaşlama süreci başlamıştır. Aylık enflasyon oranlarındaki yavaşlama manşet ve çekirdek enflasyon, enflasyon yayılımı ve beklentileri ile anne eğilim göstergelerinin Kıymetli oranlarda gerilemesine yol açmıştır. TCMB, 2023’te Liralaşma Stratejisi’ni bütün ögeleriyle bilgi odaklı ve tesir tahlillerine dayalı olarak kararlılıkla uygulamaya ve geliştirmeye devam edecektir. Mevduatta liralaşma oranının yılın birinci yarısı prestijiyle yüzde 60’a çıkarılması ve yılın Geri kalanında liralaşmadaki artış sürecinin devam etmesi hedeflenmektedir. Bankaların teminat, fonlama ve kredi kanallarını kullanım imkanları liralaşma maksatları doğrultusunda kalibre edilecektir. Türk lirası likidite idaresinde Aleni Piyasa Süreçleri fonlama kanalının Temel ögesi haline getirilerek, bu kanalla yapılan fonlamanın hissesi kademeli bir biçimde artırılacaktır. Kredilerin büyüme suratı ve kompozisyonunun 2023’te öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu olması sağlanacaktır. Kredilerin yatırım, istihdam, üretim, İhracat ve cari fazlayı artıran faaliyetleri destekleyecek biçimde kullanımını öngören maksatlı kredi anlayışı güçlendirilerek uygulanacaktır. Rezerv kaynakları çeşitlendirilmeye ve TCMB rezervleri artırılmaya devam edilecektir. siyaset çerçevesinin, döviz piyasalarında arz ve talebin sağlıklı ve istikrarlı bir istikrar içinde özgür piyasa şartlarında oluşumuna katkı sağlayacağı öngörülmektedir.”

Mektupta, TCMB’nin fiyat istikrarını kalıcı formda tesis etme gayesi doğrultusunda geliştirdiği Liralaşma Stratejisi’ni kararlılıkla uygulamaya devam edeceği kaydedilerek, Türkiye iktisat Modeli çerçevesinde oluşturulan yüksek eşgüdümün dayanağıyla tüketici fiyatları yıllık artış oranının Enflasyon Raporu öngörüleriyle uyumlu seviyeye gerilemesinin sağlanacağı bildirildi.

Yorum Yok

Yorum Yap