Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlandı

Endüstriyel Dekorasyon Mar 02, 2023 Yorum Yok

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Nakit Siyaseti Konseyi’nin (PPK) 23 Şubat’taki toplantısına ait özet yayımlandı. Özette, tüketici fiyatlarının Ocak ayında yüzde 6,65 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 57,68’e gerilediği hatırlatılarak, yıllık enflasyonun hizmet kümesinde yükseldiği, güçte daha Çok olmak üzere öbür bütün alt kümelerde besbelli düşüş kaydettiği aktarıldı.

Enflasyonu etkileyen ögelere değinilen özette, yakın periyotta iktisadi faaliyete ait açıklanan bilgilerin kestirim edilenden daha Olumlu düzeylerde gerçekleştiği, lakin jeopolitik riskler ve nema artışlarının da tesiriyle gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon tasalarının sürdüğü kaydedildi.

“ÜRETİCİ YILLIK ENFLASYONU GERİLEMEYİ SÜRDÜRDÜ”

Özette, milletlerarası ölçekte Müstahsil ve tüketici enflasyonunun yüksek düzeylerini sürdürdüğüne işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında, global risk iştahındaki güzelleşmeye Enlem Şubat ayında hem borçlanma hem de Üleş senedi piyasalarına girişler devam etmiştir. Öte yandan gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizlerindeki oynaklık ve global finansal şartların seyri gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarına ait riskleri canlı tutmaktadır. Milletlerarası emtia fiyatları Ocak ayında hudutlu bir artış kaydetmiş, alt kümeler bazında güç fiyatları görece yatay seyrederken güç dışı emtia fiyatlarında bir ölçü yükseliş gözlenmiştir. Tahıl koridorunun tesiri ile ziraî emtia fiyatlarındaki ölçülü seyir sürmüştür. Ilıman hava şartları ve gaz stoklarının Değerli oranda dolması ile doğal gaz fiyatlarında Ocak ve Şubat aylarında besbelli bir Geri çekilme izlenmiştir. Milletlerarası nakliyat maliyetleri düşüş eğilimini Ocak ayında da sürdürürken, nihayet aylarda döviz kurlarında gözlenen istikrarlı seyir korunmuştur. Böylece, Müstahsil yıllık enflasyonu gerilemeye devam etmiştir.”

“DEPREMİN ENFLASYONA TESİRLERİ YAKINDAN İZLENİYOR”

PPK Toplantı Özeti’nde, uygulanan bütüncül siyasetlerin dayanağıyla enflasyonun düzeyi ve eğiliminde güzelleşmeler görülmeye başlandığı belirtilerek, sarsıntının yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki tesirlerinin yakından izlendiği vurgulandı.

Asrın felaketi öncesi öncü göstergelerin, 2023’ün birinci çeyreğinde İç talebin Hariç Öğrenci kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret ettiği aktarılan özette, “Çoğunlukla zelzele öncesi bilgileri yansıtan göstergelere nazaran yılın birinci çeyreğinde İç talebin Hariç Öğrenci kıyasla daha kuvvetli seyrini koruduğu değerlendirilmektedir” denildi.

Özette, zelzele felaketi sonrası iktisadi faaliyete ait göstergeler üzerinde belirsizlik oluştuğu Anlatım edilerek, şunlar kaydedildi:

“Depremin direkt tesirlerinin yanında yine inşa faaliyetleri ve uygulanan destekleyici siyasetler kanalıyla dolaylı tesirlerinin Vakit içinde değişen Çeşitli sektörel ve bölgesel yansımaları olacaktır. Zelzelenin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki tesirleri kapsamlı bir halde bedellendirilmektedir. Zelzelenin kısa vadeli tesirlerinin Şubat ayında imalat Sanayi firmalarının geleceğe yönelik üretim ve sipariş beklentilerine kısmen yansıdığı gözlenmektedir. Gerçek kesim ve sektörel itimat endekslerinde de Şubat ayında aylık bazda düşüş gerçekleşmiştir. Şubat ayına ait yüksek frekanslı Hariç ticaret dataları ise zelzeleden etkilenen bölgeden yapılan ihracatın afet sonrasındaki düşüş sonrası toparlanma eğilimi sergilediğine işaret etmektedir. Çalışanlara yönelik alınan ağır önlemler ile üretime iştirakin ilerleyen haftalarda kademeli olarak artması beklenmektedir. Öte yandan, alan görüşmelerinden edinilen detaylı bilgiler sarsıntıdan etkilenen bölgede yer Meydan Sanayi üretimi alt yapısının Aka ölçüde korunduğuna ve üretimin sürekliliğinin sağlandığına işaret etmektedir. Zelzelenin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle Birlikte orta vadede Türkiye iktisadının performansı üzerinde kalıcı bir tesirde bulunmayacağı öngörülmektedir.”

Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı dataların, istihdamdaki artış eğiliminin korunduğunu gösterdiği lisana getirilen özette, büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesinin arttığı belirtildi.

“BU ÖLÇÜLÜ İNDİRİM…”

Özette, Nakit siyaseti duruşunun, enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağı, kalıcılığı ve Nakit siyasetiyle ne ölçüde Denetim altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı amacına ulaşılması odağında belirleneceği vurgulandı.

Para siyasetinde liralaşma odaklı bir yaklaşım sergilenmeye devam edileceği aktarılan özette, kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının emeline Müsait formda iktisadi faaliyetle buluşmasının yakından izlendiği kaydedildi.

Özette, şuranın, yaşanan felaketin tesirlerinin en düşük düzeylere indirilmesi ve Gerekli dönüşümün desteklenmesi maksadıyla Müsait finansal şartların oluşmasını öncelendireceği bilgisi verilerek, “Bu çerçevede, var destekleyici tedbirlere ek olarak, 2023 Yılı Nakit Siyaseti ve Liralaşma Stratejisi’nde paylaşılan, likidite şartlarını destekleyici araçların gerektiğinde güncellenmesi konusu değerlendirmeye alınmıştır” tabirleri kullanıldı.

Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal şartların destekleyici olmasının zelzele sonrası daha da Değerli hale geldiği vurgulanan özette, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bu çerçevede Heyet, siyaset faizinin 50 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Konsey, bu ölçülü indirim sonrası Nakit siyaseti duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak zelzele sonrası Gerekli toparlanmayı desteklemek için kâfi olduğu görüşündedir. Zelzelenin 2023 yılının birinci yarısındaki tesirleri yakından takip edilecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni bütün ögeleriyle uygulayacaktır. Şura, 2023 Yılı Nakit Siyaseti ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği üzere, nakdî transfer düzeneğinin aktifliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere bütün siyaset araç setini liralaşma amaçlarıyla uyumlu hale getirecektir. Bu süreçte, siyaset araçlarının Türk lirası mevduat gelişiminin desteklenmesi, Aleni Piyasa Süreçleri fonlamasının teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması, fonlamanın kompozisyonunda Nakit takası (swap) yükünün azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi istikametinde geliştirilmesine odaklanılmaktadır.”

“GEREKLİ SİYASET ÖNLEMLERİ OLUŞTURULUYOR”

PPK Toplantı Özeti’nde, uzun vadeli, sabit getirili ve Türk lirası varlıklara talebin yükselerek getiri eğrisinin nakdî transferin aktifliği tarafındaki seyrinin yakından izlendiği belirtildi.

Kurul’un, kredilerin büyüme süratiyle Bir arada gayeli alanlarda verimlilik kazanımları sağlayan kredilerin finansman maliyetlerinin de transferin korunmasını sağlayacak biçimde gelişimini gözeteceği bilgisi verilen özette, “Bu çerçevede, Türk lirası likiditesinde ve dağılımında yaşanan gelişmelerin mevduat ve kredi fiyatlamaları üzerindeki tesirleri, döviz kurundaki gelişmelerin enflasyon üzerindeki tesirleri, kur muhafazalı mevduat eserlerine yönelik gelişmelerin Aksi Nakit ikamesi, döviz piyasalarının derinliği ve istikrarı ile fiyat istikrarı üzerindeki tesirleri tahlil edilmekte ve Gerekli siyaset önlemleri oluşturulmaya devam edilmektedir” denildi.

Özette, TCMB’nin fiyat istikrarı Temel emeli doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden kuvvetli göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 gayesine ulaşıncaya kadar elindeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.

Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, Aksi Nakit ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı Olumlu etkileyeceği lisana getirilen özette, böylece yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için Müsait tabanın oluşacağı Anlatım edildi.

Özette, heyetin, fiyat istikrarının sağlanması için, kuvvetli bir siyaset uyumuyla bütün paydaşları içeren bütüncül bir makro siyaset bileşimi oluşturulmasını desteklediği, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve data odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği bildirildi.

 

Yorum Yok

Yorum Yap