Merkez Bankası Şubat Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Endüstriyel Dekorasyon Mar 06, 2023 Yorum Yok

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,15 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 55,18’e gerilediğini açıklamasının akabinde TCMB’nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

Rapora nazaran, şubatta yıllık enflasyon bütün alt kümelerde düşüş kaydetti.

Enerji fiyatlarında, kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme Enlem olarak, nihayet aylardaki ölçülü seyir sürerken, Temel mal kümesinde da bu periyotta aylık artışlar yavaşladı. Hizmetlerde fiyat artışı bir evvelki aya nazaran yavaşlamakla birlikte, Yemek hizmetleri, eğitim ve bakım-onarım üzere kalemler öncülüğünde nispeten yüksek seyretti.

Kirada aylık artış oranı bir evvelki aya kıyasla Kıymetli ölçüde gerilerken, Besin fiyatları zerzevat, Kırmızı et ile süt ve süt eserleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam etti.

Şubat’ta Müstahsil fiyatları aylık artışı güç fiyatlarındaki besbelli gerilemenin katkısıyla zayıflarken, bu Görünüm altında, B ve C endekslerinde yıllık enflasyon düşmüş, göstergelerin mevsimsellikten arındırılmış aylık artışı Kıymetli ölçüde yavaşlayarak ocak ayı öncesindeki düzeylerine geriledi.

YÜZDE 2,66 İLE BİR EVVELKİ AYA KIYASLA KIYMETLİ ÖLÇÜDE YAVAŞLADI

Bir evvelki aya nazaran Temel mallar, güç, hizmet, alkol-tütün-altın ile Besin ve alkolsüz içecekler kümelerinin katkıları sırasıyla 1,19, 0,79, 0,28, 0,21 ve 0,03 puan azaldı.

Fiyat artışları B endeksini oluşturan kümelerden işlenmiş besinde yüksek düzeyini korurken, hizmet kümesinde daha bariz olmak üzere hizmet ve Temel mallarda yavaşladı.

Hizmet fiyatları şubat ayında yüzde 3,14 oranında yükselirken, Küme yıllık enflasyonu 0,78 puan azalarak yüzde 61,64 oldu.

Bu periyotta yıllık enflasyon kirada hudutlu bir ölçü yükselirken, haberleşme ve öbür hizmetlerde yatay seyretti. Yıllık enflasyon ulaştırma ve lokanta-otel alt kümelerinde ise azalış kaydetti.

Zamana bağlı fiyat ayarlamaları ve taban fiyat kaynaklı tesirlerin Değerli bir kısmının bir evvelki ayda gerçekleşmesi ile Birlikte hizmet kümesinde aylık fiyat artışları alt kümeler genelinde yavaşladı.

Başta et olmak üzere Besin fiyatları kanalıyla girdi maliyetlerinden etkilenen lokanta-otel fiyatlarındaki aylık artış oranı evvelki aya nazaran gerilemekle Bir arada yüksek seyrederken, diğer hizmetler alt kümesinde bakım-onarımın yanı Dizi eğitim hizmetleri öne çıkan kalemler oldu.

Şubat ayında kirada aylık artış yüzde 2,66 ile bir evvelki aya kıyasla Kıymetli ölçüde yavaşladı.

BEYAZ EŞYA FİYATLARI ŞUBATTA YATAY SEYRETTİ

Ulaştırma hizmetleri aylık artışı havayolu ile yolcu taşıma fiyatlarındaki bariz düşüşün öncülüğünde yavaşlama kaydetti.

Temel mal kümesinde yıllık enflasyon 3,76 puan düşüşle yüzde 41,06 olarak gerçekleşirken, öbür Temel mallarda daha bariz olmak üzere, yıllık enflasyon bütün alt kümelerde geriledi.

Dayanıklı mal fiyatları (altın hariç) yüzde 2,49 oranında artış kaydederken, araba ve mobilya bu gelişmeyi sürükleyen kalemler oldu.

Son aylarda yüksek artışlar sergileyen ak eşya fiyatları ise şubatta yatay seyretti. Bu gelişmelerle, sağlam mal alt kümesinde yıllık enflasyon 1,09 puan düşüşle yüzde 44,93 düzeyine geriledi.

Diğer Temel mallarda fiyatlar yüzde 1,14 artarak evvelki aylara kıyasla Kıymetli bir yavaşlama gösterirken, alt Küme yıllık enflasyonu 8,38 puan düşüşle yüzde 48,48 oldu.

Ev ile ilgili paklık materyalleri ve konutun bakım-onarımı ile ilgili materyaller fiyat artışlarıyla, evcil hayvanlarla ilgili eserler ise fiyat düşüşüyle öne çıkan kalemler oldu.

Giyim ve ayakkabı alt kümesinde fiyatlar dönem indirimlerinin devam etmesiyle yüzde 1,89 oranında gerilerken, alt Küme yıllık enflasyonu 2,61 puan azalışla yüzde 20,71 düzeyine düştü.

ENERJİ FİYATLARI YÜZDE -4,47’YLE BARİZ BİR AZALIŞ GÖSTERDİ

Enerji fiyatları yüzde 0,64 oranındaki artış ile ölçülü seyrini korudu.

Böylelikle, bu kümede yıllık enflasyon 5,02 puan azalarak yüzde 50,01 düzeyine geriledi. Bu devirde, milletlerarası propan ve bütan fiyatlarındaki gelişmeleri takiben tüp gaz fiyatları yüksek bir oranda artarken akaryakıt ve şebeke suyu fiyatlarındaki artış sonlu oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler kümesi fiyatları aylık bazda yüzde 7,36 oranında artarken, yıllık enflasyon 1,67 puan azalarak yüzde 69,33 oldu.

Yıllık enflasyon işlenmemiş besinde 2,67 puan düşüşle yüzde 66,13’e gerilerken, işlenmiş besinde 0,31 puan artışla yüzde 73,87’ye yükseldi.

Mevsimsellikten arındırılmış datalar bu devirde zerzevat kümesinde daha bariz olmak üzere taze meyve ve zerzevat fiyatlarında artışa işaret etti.

Perakende kesimindeki fiyat sabitleme kampanyalarının sona ermesiyle şubat ayında süt ve süt eserlerinde besbelli artışlar izlendi. Buna ek olarak, Kırmızı et, ak et, işlenmiş et eserleri ve alkolsüz içecekler fiyat artışlarıyla öne çıkan öbür kalemler oldu.

Yurt içi Müstahsil fiyatları şubat ayında yüzde 1,56 oranında artarken, yıllık enflasyon 9,85 puan azalarak yüzde 76,61 oldu. Yıllık enflasyon alt kümelerin tümünde düşüş kaydederken, aylık bazda güç fiyatları yüzde -4,47’yle bariz bir azalış gösterdi.

Aylık fiyat gelişmeleri kesimler bazında incelendiğinde, elektrikli teçhizat fiyatlarındaki hızlanma öne çıktı.

Yorum Yok

Yorum Yap