Merkez Bankası’ndan elektronik para kuruluşları tebliğinde değişiklik

Endüstriyel Dekorasyon Nis 29, 2023 Yorum Yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik Nakit ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında yönetmelik ve ilgili bildirimde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe nazaran, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Nakit İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin süreksiz 1 inci hususunun birinci, beşinci, dokuzuncu, onbirinci, onyedinci ve onsekizinci fıkralarında yer Meydan “30 Nisan 2023 tarihine kadar” ibareleri “30 Haziran 2023 tarihine kadar” formunda değiştirildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Değişiklik bildirisine nazaran de, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Nakit Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Data Paylaşım Servislerine Ait Bildirimin süreksiz 1. hususunun birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer Meydan “30 Nisan 2023 tarihine kadar” ibareleri “30 Haziran 2023 tarihine kadar” olarak değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik yönetmeliği ve bildirimi, yürürlüğe girdi.

Yorum Yok

Yorum Yap