Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayeleri artırıldı

Endüstriyel Dekorasyon Şub 18, 2023 Yorum Yok

SPK’nın Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine Ait Temeller Bildirimi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Türkiye’de giderek Ehemmiyet kazanan ve süratle büyümeye devam eden yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının kurucu/yöneticileri olan portföy Yönetim şirketlerinin organizasyonel Bina ve kapital açısından güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan birtakım sıkıntıların giderilmesine yönelik bölüm talepleri dikkate alınarak, Laf konusu bildiride yapılması öngörülen birtakım değişikliklere yer verildi.

Geniş yetkili portföy Yönetim şirketlerinin organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle, araştırma, risk idare, teftiş ve İç Denetim hizmet ünitelerinin yönetilen portföy büyüklüğünden Müstakil olarak şirket bünyesinde oluşturulması öngörüldü.

Son devirde, portföy Yönetim şirketlerinin faaliyetlerinin gerektirdiği organizasyonel yapıyı kurabilme, teknik donanım ve işçi istihdamını sağlamak için daha Fazla kaynağa muhtaçlık duyduğu, şirketlerin kara geçmesine kadarki müddette sermayesinin Kıymetli bir kısmını kaybettiği, kuvvetli kapital yapısına sahip olmayan şirketlerin faaliyetini durdurmak zorunda kaldığı ve nihayetinde kimi şirketlerin kendi talepleri doğrultusunda aktiflik yetki dokümanlarının iptal edildiği görüldü.

Bu çerçevede, portföy Yönetim şirketlerinin kuvvetli bir başlangıç sermayesine ve özsermayeye sahip olması ve dalda rekabet edebilmesini teminen ve bildirim değişikliği ile yapılması planlanan organizasyonel yapıdaki değişiklikler ile şirketlerin maliyetinin daha da artacağı göz önünde bulunduruldu.

Böylelikle portföy Yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin 7 milyon 500 bin TL’den 30 milyon TL’ye, faaliyetleri sonlu portföy Yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin ise 3 milyon 750 bin TL’den 15 milyon TL’ye artırılmasına, yönetilen portföy büyüklüğüne nazaran sahip olunması gereken minimum özsermaye fiyatlarının 30 milyon TL ila 100 milyon TL (faaliyeti hudutlu portföy Yönetim şirketlerinde 15 milyon TL ila 50 milyon TL) olarak belirlenmesine ait düzenleme yapıldı.

Portföy Yönetim şirketlerinin bünyelerinde insan kaynağı açısından güçlendirilmesini teminen ve fonların performansına da Olumlu halde tesir edebileceği kıymetlendirilerek, istihdam edilmesi Mecbur portföy yöneticisi sayısının bildirinin 28. unsurunun birinci fıkrasında belirtilen yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına nazaran sırasıyla 3, 4, 5 ve 6’dan az olmamak üzere belirlenmesi, ihtisas çalışanının istisnalar Zımnî kalmak kaydıyla şirket tarafından tam vakitli ve münhasıran bu misyonları yerine getirmek üzere istihdam edilmesi öngörüldü.

Söz konusu bildirim, bugün prestijiyle yürürlüğe girdi.

Yorum Yok

Yorum Yap