Prefabrik yapı ile konteynerlerin KDV alacağında kolaylık

Endüstriyel Dekorasyon Şub 26, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Katma değer Vergisi genel Uygulama Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, prefabrik Bina ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacağı, yılı içinde ve nakden iade edilebilecek.

Ayrıca, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen zelzele felaketi nedeniyle ilan edilen zorlayan Sebep devrinde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesine ait yapılan düzenlemeler kapsamında, zelzele felaketi nedeniyle zorlayan Sebep hali ilan edilen vilayetlerde mükellefiyeti bulunanların beyanname Eda yükümlülükleri ertelendiğinden, iade taleplerine ait KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda üretilen Denetim raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) zorlayan Sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen aksiliklere isabet eden kısmının teminat verilmesi halinde nakden ya da mahsuben iade edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

KALAN MÜHLET İŞLEYECEK

Mücbir Sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ait olarak (ATU kapsamındaki iadeler dahil) KDV genel Uygulama Bildirisi’nde yeminli mali müşavirlik (YMM) raporlarının ibrazı için belirlenen müddet, zorlayan Sebep hali ilan edilen periyoda isabet eden kısmı için işlemeyecek, zorlayan Sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan müddetler işlemeye devam edecek. Zorlayıcı Sebep kapsamında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerine ait olarak vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda verilen mühlet için de tıpkı uygulama geçerli olacak.

Öte yandan Bakanlığın Tahsilat genel Bildirimi de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yorum Yok

Yorum Yap