Prof. Dr. Korkut Boratav: Masa sola açılmalı

Endüstriyel Dekorasyon Mar 05, 2023 Yorum Yok

Ekonomide var siyasetlerin devam etmesinin Mümkün olmadığını vurgulayan duayen iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, seçim süreci ve muhalefetin durumuna da atıfla şu değerlendirmeleri yaptı:

  • ANARŞİK SİYASET: var “anarşik” siyasetlerin sürmesi Muhtemel değil. Hükümetin neoliberal normları ziyadesiyle bozarak yani “makro ihtiyati tedbirler” ismi altında arka kapıdan, ön kapıdan müdahale yoluyla döviz kurlarını, kredi faizlerini baskı altında tutmasının artık sürdürülebilmesi Muhtemel değil.
  • BÖLÜŞÜM KRİZİ: Seçim sonrasında standart neoliberal siyasetlere dönüş gündeme gelecek. İktidar yahut muhalefet (5’li masa diyelim artık) için de tıpkı durum Laf konusu. Zira muhalefetin mutabakat metni klasik neoliberal siyasetlere dönüş öneriyor. Hükümet de IMF lafı etmeden, bunu yasallaştırarak tıpkı yola gidecek. Bunun sorunu şu: ulusal gelir ve büyüme göstergeleri açısından ekonomik kriz yok. Türkiye’deki kriz halkın krizidir, bölüşüm krizidir. Genç jenerasyonun Amel bulamama krizidir. Yetersiz büyüme ile istikrarsızlık fırtınasının birleşmesinin yarattığı krizdir. 
  • MALİ esas PROBLEMLİ: Neoliberal siyasetlere dönüş halkın krizini daha da ağırlaştıracak. 5’li masanın artık daha sol seçeneklere açılması lazım. Hele ki zelzele sonrasında devletin üretken, yatırımcı ve inşacı fonksiyonlarının canlanması gerekiyorken… Bu fonksiyonlar çökmüştür. Mutabakat metni daha da çökertmeyi öneriyor. “Mali kural” getiriyor. Bu halk harcamalarını frenleyen yasal kuraldır. Uygulanırsa iktisadın bugünkü karışıklıktan sakinleşmeye sürüklenmesi ve halkın krizinin, toplumsal buhranın daha da ağırlaşması manasına gelir.
  • KAMU MALİYESİ: Mutabakat metni “neoliberal istikrar” öneriyor. Bu “istikrar” finansal daralma, ilaveten halk maliyesinde daralma getirecek. Neoliberal siyaset cenderesinin yırtılması lazım. Bugünkü “anarşik” siyasetlerle değil yepisyeni, tutarlılığı olan planlama, yatırım, yine inşa programı içinde olmalı.  
  • DİSK’İN TEKLİFLERİ: Türkiye’de geniş bir sol Etraf var. mesela DİSK’in zelzele sonrası siyasetlere yönelik kısa teklifler listesi yayımlandı. Oradan başlanabilir. zelzele sonrasında sol iktisatçılar neler yapılması gerektiğini yazıyorlar. Sola bakmak demek solun yayınlarına bakmak, sol İktisat topluluğu ile bağlantı kurmak demek. Mutabakat metnindeki İktisat programının baştan aşağı değişmesi lazım. 

DIŞ KAYNAK GEREKLİ lakin IMF İLE OLMAZ

İktisatçı Korkut Boratav, önümüzdeki devirde ülkenin muhtaçlıkları için Aka boyutta Hariç finansal kaynak gerekeceğine dikkat çekti. “Çünkü Özellikle halk bölümünün dövizle borçlanması arttı. Yani rastgele bir halk tahvilinin faizinin vadesi geldiğinde ödeme düşüncesi çekilmesi halinde temerrüt ilan edilir. birdenbire teğe bir borç krizi gündeme gelir” diyen Boratav, bu kapsamda şu noktalara Özellikle vurgu yaptı:   

BORÇ YAPILANDIRMA

“Belli bir Hariç finansman ihtiyacı olacak. Bunun en sağlıklı yolu Hariç borçlarla ilgili yeni pazarlama yapmak, yapılandırma yapmaktır. Bunu IMF’ye başvurmadan yapmak sağlıklıdır. Zira IMF kesinlikle diyecek ki: ‘Bütçe fazlası yaratarak Hariç borcun finansmanını üstleneceksiniz.’ Kahramanmaraş merkezli Aka zelzeleler sonrası ortaya çıkan Aka inşa, yine inşa, adeta yeni bir Türkiye yaratmak üzere bir şey halk maliyesini frenleyerek yapılamaz. Hariç finansmanı, Hariç borçları tekrar yapılandırmak, müzakere ile yumuşak bir biçimde sağlamak lazım. güç bir iş. Bunu düşünmek lazım. Gündem ağır.” 

Yorum Yok

Yorum Yap