Resmi Gazete’de yayımlandı: Depremde çöken GSM şirketlerine dikkat çeken ayrıcalıklar

Endüstriyel Dekorasyon Nis 06, 2023 Yorum Yok

Depremde bağlantının çökmesinden birinci derecede Mesul olan GSM şirketlerine kamuoyunda dikkat çeken imtiyazlar tanındı.

Olağanüstü Vaziyet (OHAL) mühletince OHAL bölgesinde zelzeleden etkilendiğini belgeleyen abonelerin cep telefonu faturalarının tahsilinden feragat eden GSM işletmecilerine kimi imtiyazlar tanınacak.

Bölgede sarsıntıdan etkilendiğini belgeleyen bireyler için tesis edilecek bir yeni taşınabilir abonelikten birinci tesis Özel bağlantı vergisi ve var taşınabilir aboneliklerinden üç aylık telsiz ruhsatname ve kullanım fiyatı alınmayacak.

OHAL kapsamında, elektronik haberleşme alanında alınan önlemlere ait Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemenin yayımlanmasının akabinde kamuoyunda bu şirketlerin ilgili feragatlerini imtiyazlar olmadan bizatihi yapmaları gerektiği belirtildi.

Buna nazaran, OHAL bölgesinde sarsıntıdan etkilendiğini belgeleyen abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren düzenlenecek yahut ödeme vadesi bu tarih ve sonrasına isabet eden faturalar ile OHAL müddetinin sonuna kadar bu abonelere verilen hizmetler nedeniyle fatura edilecek bedellerden feragat edilmesi halinde bu fatura bedelleri vergi metot kanunu kapsamında “tahsiline İmkan kalmayan kıymetsiz alacak” olarak kabul edilecek.

Söz konusu abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren sıfır bedelli düzenlenen hizmet faturalarında emsal bedel, 213 sayılı vergi adap kanunu kapsamında sıfır olarak dikkate alınacak.

GSM ŞİRKETLERİ TELSİZ AYGIT VE SİSTEMLERİNİ FİYATSIZ KULLANABİLECEK

Kararname kapsamında, afet ve acil duruma yönelik gereksinim duydukları haberleşme hizmetini sağlayan işletmeciler, telsiz Aygıt ve sistemlerini, Gerekli bilgi ve evrakları Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumuna göndermek kaydıyla kurarak, OHAL mühletince fiyatsız olarak kullanabilecek.

OHAL ilan edilen vilayetlerde, OHAL mühletince GSM işletmecilerinin kendi hukukî kişilikleri ismine tesis edilecek olan ve aciliyet arz eden bağlantı altyapıları, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca fiyatsız olarak verilecek yer seçim dokümanı ve mahallin mülki amirliğince verilecek müsaade haricinde ayrıca bir doküman aranmaksızın kurulacak.

BİLGİ VE EVRAKLAR 2 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Bu tesisler için OHAL mühletince halk Kuruluş ve kuruluşlarına ilişkin yerlerde yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı fiyatı alınmayacak. Kurulan irtibat sistemleri ve altyapılarının OHAL müddeti sonrasında da kullanımına devam edilmesi halinde OHAL mühletinin bitimini takip eden 2 ay içinde ilgili mevzuatındaki koşullar yerine getirilecek.

İşletmeciler tarafından yapılan elektrik gücü talepleri, müracaata husus yerde var bir elektrik şebekesi bulunması halinde derhal karşılanacak. Aboneliğe ait Gerekli bilgi ve evraklar OHAL mühletinin bitimini takip eden 2 ay içinde tamamlanacak.

Yorum Yok

Yorum Yap