SEDDK’den deprem felaketine ilişkin sigortacılıkta sık sorulan sorulara yönelik duyuru

Endüstriyel Dekorasyon Mar 21, 2023 Yorum Yok

Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (SEDDK), zelzele felaketine ait sigortacılıkta sık sorulan sorular ve yanıtları paylaşıldı.

İşte kurumun resmi internet sitesinde yer Meydan duyuruda, zelzele felaketine ait sigortacılıkta sık sorulan sorular ve karşılıklar:

1- Hangi binalar DASK kapsamına girer?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki Müstakil kısımlar, tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine Hane olarak inşa edilmiş binalar ile bu binaların içinde yer Meydan ve ticarethane, ofis(yazıhane) ve gibisi hedeflerle kullanılan Müstakil kısımlar DASK kapsamına girer.

2- DASK tazminatının kapsamı nedir?

Depremin direkt neden olduğu maddi ziyanlar ile zelzele sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami yahut yer kaymasının neden olacağı hasarlar sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınmıştır.

3- DASK için tapudaki metrekare bildirimi neden değerli?

Sigortalıların daha düşük prim ödemek için düşük metrekare beyan etmeleri mümkün hasar durumunda alınacak tazminatı direkt etkilemektedir. Tazminat ödemeleri, poliçede yazılı sigorta bedeline nazaran yapıldığından poliçeleşmeesnasında, hakikat beyan Ehemmiyet arz ediyor.

4- DASK’ta teminat artışı yaptırmak neden gerekli?

DASK’ta poliçe hesabında kullanılan metrekare bedelleri Mecbur zelzele Sigortası Tarife ve Talimatıyla üzere her Yıl güncellenmektedir. . Güncelleme gerçekleştiğinde DASK sigortalılara bilgilendirme SMS’i göndermektedir. Poliçeye düzenlenecek ek doküman (zeyilname) ile ortadaki prim farkı ödenerek yeni teminatlardan yararlanılır. Zeyilname yaptırılmadığında, poliçedeki sigorta bedeli güncellenmeyeceğinden, hasar durumunda tazminat ödemeleri poliçede bulunan eski teminata nazaran yapılır.

5- DASK’ta teminat artışı için prim farkı ödenmesi Mecbur mudur?

Zorunlu zelzele Sigortası bir mal sigortasıdır. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz. Mecbur sigorta uygulamasında SEDDK tarafından yapılan tarife güncellemeleri kapsamında teminatın tekrar belirlendiği durumlarda, teminatın artırılabilmesi için mutlak surette poliçe kalan gün müddeti dikkate alınarak hesaplanarak ek primin ödenmesi gerekir.

6- DASK’ta teminat artışı ile ilgili bilgilendirme iletisi gelmedi, ne yapmalıyım?

DASK, Kasım 2022’de gerçekleştirdiği teminat meblağı artışını sigorta şirketlerinin ilettiği irtibat numaraları üzerinden SMS aracılığı ile sigortalılara bildirmiştir. Bilgilendirme bildirisi gelmediyse sigortalı, acenteveya sigorta şirketi ile irtibata geçerek bağlantı bilgilerinde güncelleme sağlayabilir.

7-DASK’ta teminat artışı yaptırmadım, ne yapmalıyım?

Sigortalı teminat artışı için acente yahut sigorta şirketlerine başvurarak, prim farkını ödemek suretiyle ek doküman (zeyilname) ile teminat artışı gerçekleştirebilir.

8- DASK konutumun piyasa pahasını neden karşılamıyor?

DASK her Yıl tespit edilen ünite metrekare maliyeti ve konutun metrekaresine nazaran belirlenir. Ünite metrekare maliyetinde ise Bina stokunu oluşturan binaların tekrar inşa bedeli (arsa kıymeti hariç) dikkate alınır. Şayet konutun kıymeti DASK tarafından verilen teminat fiyatını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak Hane sigortası yaptırabilir.

9- DASK yaptırdım, ihtiyari Hane sigortası da yaptırmalı mıyım?

Kanunen yaptırılması Mecbur olan DASK konutun arsa bedeli dış tekrar inşa bedeliniöder. Konutunuzun tekrar üretim pahası DASK’ta verilen teminatın üzerinde ise ihtiyari zelzele sigortası yaptırmanız, zelzele sonrası mümkün hasarların tam tazmini açısından önemlidir

10- DASK ve ihtiyari Hane sigortası nasıl çalışır?

DASK poliçesinde belirlenmiş sigorta bedelinin 300 bin TL olduğu, konutun tekrar üretim kıymetinin ise 450 bin TL olduğu bir örnekte, 150 bin TL sigorta bedeli ile ihtiyari Hane sigortasına zelzele teminatı alınabilir.Deprem sonrası mümkün bir tam hasarda;DASK’tan 300 bin TL tazminat alınmasını müteakip, 150 bin TL için ilgili sigorta şirketine başvurulabilecektir.

11- DASK tazminat ödemeleri ne kadar müddet içinde yapılıyor?

DASK, katılaşmış olan tazminat ölçüsünü en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

12- Tazminat ödenmesine kadar olan mühlet içinde avans ödemesi alabilir miyim?

Avans ödemeleri için müracaatlar DASK’ın internet adresi üzerinden 8 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecektir. Avans ödemesi için Gerekli şartların sağlanması halinde, ödemeler başvuruyu müteakip 8 gün içinde yapılmaktadır.

13- DASK’ın verdiği tazminat ödemesini nasıl alabilirim?

Kesinleşmiş tazminat fiyatı, DASK tarafından hak sahiplerine iletilen doğrulama kodu ve TC Kimlik Numarası ile rastgele bir Vakıfbank şubesine başvurarak tazminat ödemeleri Tahsil edilebilir. Doğrulama kodu ulaşmadı ise bağlantı bilgisi denetimi için acente ya da sigorta şirketi ile temasa geçiniz.

14- Kredi kullanarak aldığım konutumda DASK, banka tarafından otomatik yenileniyor mu?

Bireysel Kredilerle Kontaklı Sigortalar Uygulama Temelleri Yönetmeliğinin Birtakım Hususlarının Uygulanması Hakkında Genelge çerçevesinde, kredi veren bankalar,zorunlu zelzele sigortasını şahıs tarafından ayrıyeten yaptırılmamışsa bu bireye bilgi vererek yaptırabilir. Kredi ödeme mühletince şahıs tarafından poliçe yenilemesi yapılmaması durumunda, Yeniden şahsa bilgi verilerek prim fiyatları Tahsil edilebilir.

15- Sarsıntıda vefat etmiş yakınımın BES’i olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Emeklilik Nezaret Merkezi’nin (EGM) https://www.egm.org.tr/bize-ulasin/bize-yazin/ internet adresinden mirasçı olduğunuza dair noter onaylı belgeyi ekleyerek bilgi talep edebilirsiniz.

16- Zelzelede vefat etmiş yakınımın BES birikimini nasıl alabilirim?

Yasal varis iseniz ilgili emeklilik şirketine müracaatta bulunarak, vefat eden yakınınızın ferdî emeklilik hesabındaki birikim ile devlet katkısının tamamının ödenmesini talep edebilirsiniz.

17- Otomatik İştirak kontratım var, sarsıntıda malul kaldım, nasıl müracaat yapabilirim?

Maluliyet sebebiyle yasal müddetin tamamlanmasını beklemeden mukaveleden ayrılabilir ve buradaki getirilerinizi alabilirsiniz. Talebinizi kontratınızın bulunduğu emeklilik şirketine iletmeniz kafidir.

18- zelzele sebebiyle malul kaldım, BES’te erken emekli olabilir miyim?

Emeklilik mukavelesi mühleti içinde, malul olan bireyler devlet katkısı hesabında bulunan fiyatların tamamına hak kazanarak sistemden ayrılabilir. Maluliyet dokümanı ile şirketinize başvurmanız gereklidir.

19- zelzele kaynaklı maddi meseleler nedeniyle BES ödemelerine Ara verebilir miyim?

Bireysel emeklilik sisteminde olan şahıslar istedikleri Vakit katkı hissesi ödemelerine Uzaklık verebilir. Bu talebinizi emeklilik şirketine iletmeniz kafidir.

20- zelzele kaynaklı maddi sıkıntılar nedeniyle sistemden ayrılmadan BES birikimimi alabilir miyim?

BES iştirakçisinin sistemden birikimlerinin tamamını alarak ayrılma hakları gizlidir. Lakin, bu durumda, devlet katkısına, sistemde geçirdikleri mühlete nazaran kısmen hak kazanma durumları olabilecektir. Hak kaybına uğramadan zelzele kaynaklı ayrılma Laf konusu değildir.

21- zelzele nedeniyle mühleti dolan poliçemi yenileyemedim ne yapmalıyım?

OHAL ilan edilen bölgelerde poliçeler otomatik olarak yenilenmiş yahut 08 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

22- Bir poliçe bir hasar için mi geçerlidir? Hasar olduğunda ödeme alındığında tekrar hasar olursa ödeme alınabilir mi?

Aracınız, konutunuz, işyeriniz büsbütün yok olmadığı sürece bir poliçe bir hasar için geçerli değildir. zelzele sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile Birlikte sigorta teminatı sona erer.

23- Aracım sarsıntıda pert oldu. Trafik sigortam bu hasarımı karşılar mı?

Trafik sigortası kendi aracınızdaki hasarları değil kaza sonucu karşı tarafın masraflarını karşılıyor. Bu nedenle Mecbur trafik sigortası zelzele sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamaz.

24- Babamın üzerine olan aracımız zelzelede pert oldu ve babam da vefat etti. Kaskodan araç hasarını alabilir miyiz?

Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılmaktadır. Kaskoda zelzele teminatı varsa veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurabilirsiniz.

25- Zelzelede ziyan gören aracımın ya da konutumun hasar başvurusu için müddet hududu Mevcut mı?

Hasar ihbarının Muhtemel olan en kısa mühlet içerisinde yapılması gerekmekte olup zamanaşımı müddeti 2 yıldır.

26- Kasko poliçem zelzele hasarını karşılar mı?

Kasko poliçesinde zelzele ziyanı teminat kapsamındaysa ve muafiyetsizse hasar masrafları büsbütün karşılanacaktır. Araçta kısmi hasar varsa Tamir masrafları, pert ise rayiç bedeli ödenmektedir.

27- Vefat eden yakınımın hayat sigortası poliçesi yahut ferdi kaza poliçesi olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Mirasçı olmanız halinde aradığınız poliçeye Sigorta Bilgi ve Nezaret Merkezi’nin (SBM ) www.sbm.org.tr web sitesinde “Online İşlemler” yahut E-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

28- Malul olmam halinde hayat Sigortamdan tazminat alma hakkım Mevcut mıdır?

Poliçenizde maluliyet teminatı var olması halinde tazminat alabilmek için sigorta şirketinize müracaat yapmanız gerekmektedir.

29- hayat Sigortam olup olmadığını nereden öğrenebilirim?

Sorgulamayı E-Devlet’in E-Hizmetler kısmından ya da Sigorta Bilgi Merkezi’nin arama kısmı üzerinden yapabilirsiniz.

30- Sigorta dokümanlarının bulunamaması bir kayba neden olur mu?

Hayır. Sigorta şirketiniz ya da e-Devlet üzerinden poliçe bilgilerine ulaşılabilirsiniz.

31- hayat sigortasından vefat tazminatı ödenmesi için Gerekli evraklar nelerdir?

a) Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı yahut hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir),

b) Nüfus yönetimi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, (e-Devlet aracılığıyla alınacak Nüfus Kayıt Örneği Dokümanı kafidir.)

c) TÜİK Mevt Evrakı yahut Gömme izni

d) Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı

e) Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı

Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten gerektiğinde sigorta şirketi tarafından tazminatın ödenmesi için banka IBAN bilgisi talep edilebilir.

32- Vefat eden yakınımın ferdi kaza sigortası varsa, vefat tazminatı alabilir miyim?

Ferdi Kaza Sigortası’nda zıt bir durum yoksa zelzele afeti teminat dışıdır. Teminata dâhil edilip edilmediğine ait ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçebilirsiniz.

33- Bir yakınımızın vefat ettiğini iddia ediyoruz, kendisine ulaşamıyoruz, hayat sigortası tazminatı talep edebilmek için ne yapmalıyız?

Hayat sigortası tazminatı alabilmek için kişinin vefat etmiş ya da mahkeme kararıyla gaiplik kararının çıkarılmış olması gerekir.

 

Yorum Yok

Yorum Yap