Son Dakika… Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı!

Endüstriyel Dekorasyon Mar 23, 2023 Yorum Yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nema kararı için bekleyiş sona erdi. Geçen Yıl faizde üst üste dört Defa indirime giden Merkez Bankası, evvelki toplantıda siyaset faizini yüzde 50 baz puan düşürerek 8.5’a çekti.

Merkez Bankası Nakit Siyaseti Heyeti, siyaset faizini mart ayı için 8.5’ta sabit tuttu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

“Para Siyaseti Heyeti (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale nema oranının yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Yakın periyotta iktisadi faaliyete ait açıklanan datalar varsayım edilenden daha Olumlu düzeylerde gerçekleşmesine karşın, jeopolitik risklerin ve nema artışlarının da tesiri ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon tasaları sürmekte, finansal istikrarı tehdit eden şartların oluştuğu gözlenmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte tahlil araçları sayesinde Temel Besin başta olmak üzere kimi bölümlerdeki arz kısıtlarının Olumsuz tesirleri azaltılmış olsa da memleketler arası ölçekte Müstahsil ve tüketici enflasyonu yüksek düzeylerini sürdürmektedir. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve memleketler arası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir.

Ülkeler ortasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının Nakit siyaseti adım ve irtibatlarındaki ayrışma devam etmekle birlikte, takas muahedeleri ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının nema artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaktadır.

‘DEPREM KALICI TESİRDE BULUNMAYACAK’

Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının birinci çeyreğinde İç talebin Hariç Öğrenci kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Zelzelenin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki tesirleri kapsamlı bir biçimde bedellendirilmektedir. Zelzelenin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye iktisadının performansı üzerinde kalıcı bir tesirde bulunmayacağı öngörülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi yüksek seyrederken, turizmin cari süreçler istikrarına beklentileri aşan kuvvetli katkısı yılın bütün aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, İç tüketim talebi, güç fiyatlarındaki yüksek Tertip ve anne İhracat pazarlarındaki zayıf iktisadi aktiflik cari istikrar üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için Ehemmiyet arz etmektedir. Kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının maksadına Müsait formda iktisadi aktiflik ile buluşması yakından takip edilmektedir.

‘UYGUN FİNANSAL ŞARTLARIN OLUŞMASINI ÖNCELİK VERILECEK’

Kurul, 2023 Yılı Nakit Siyaseti ve Liralaşma Stratejisi metninde belirttiği üzere, nakdî transfer düzeneğinin aktifliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere bütün siyaset araç setini liralaşma amaçlarıyla uyumlu hale getirecektir. Heyet, yaşanan felaketin tesirlerinin en düşük düzeylere indirilmesi ve Gerekli dönüşümün desteklenmesi hedefiyle Müsait finansal şartların oluşmasını önceliklendirecektir.

‘DEPREM SONRASI TOPARLANMA İÇİN YETERLİ’

Uygulanan bütüncül siyasetlerin dayanağıyla enflasyonun düzeyinde ve eğiliminde güzelleşmeler görülmeye başlanmakla birlikte, zelzelenin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal şartların destekleyici olması zelzele sonrasında daha da Değerli hale gelmiştir. Bu çerçevede Konsey, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Şura, Nakit siyaseti duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak zelzele sonrası Gerekli toparlanmayı desteklemek için kâfi olduğu görüşündedir. Sarsıntının 2023 yılının birinci yarısındaki tesirleri yakından takip edilecektir.

‘LİRALAŞMA STRATEJİSİ TÜM ÖGELERLE UYGULANACAK’

TCMB, fiyat istikrarı Temel emeli doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden kuvvetli göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 gayesine ulaşıncaya kadar elindeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir formda kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni bütün ögeleriyle uygulayacaktır. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, Aksi Nakit ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı Olumlu etkileyecektir. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde devamı için Müsait yer oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve bilgi odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Siyaseti Konseyi Toplantı Özeti beş Amel günü içinde yayımlanacaktır.”

Bugünkü toplantıya ait ekonomistlerin beklentileri ise şöyleydi:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin kestirimlerinin medyanı TCMB’nin bu ay siyaset faizini yüzde 8,50 düzeyinde sabit bırakacağını gösterdi. Ankete katılan altı Kuruluş siyaset faizinin 50 baz puan daha indirileceği varsayımında bulunmuştu.

AA FİNANS

Anket sonuçlarına nazaran, ekonomistlerin birçok siyaset faizinin yüzde 8,5’te sabit bırakılmasını bekleniyordu.

Ekonomistlerden 8’i mevcutta yüzde 8,5 seviyesinde bulunan siyaset faizinin 50 baz puan düşürüleceği tarafında görüş bildirirken, 14’ü siyaset faizinin sabit tutulacağını öngörüyordu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma’nın mart ayında faizin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulacağı istikametinde oldu.

En düşük beklenti 50 baz puan indirimle faizin yüzde 8’e düşürüleceği istikametinde olurken, ankete katılan kurumlardan 14’ü faizde değişikliğe gidilmesini beklemiyordu.

Şubat ayı anketinde 2023 Yıl sonu için medyan beklenti yüzde 15,5 düzeyindeydi.

 

Yorum Yok

Yorum Yap