SPK, emeklilik yatırım fonları yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Endüstriyel Dekorasyon Mar 14, 2023 Yorum Yok

Sermaye Piyasası Heyeti (SPK) açıklamasında, “Emeklilik Yatırım Fonlarının kurum ve Faaliyetlerine Ait Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Türkiye’de giderek büyüyen emeklilik yatırım fonlarının kurucularının operasyonel yüklerinin hafifletilmesi ve katlanılan maliyetlerinin azaltılmasını teminen izahname tescil süreçlerinin kaldırılması tarafındaki bölüm taleplerinin karşılanması emeliyle ilgili yönetmelikte kimi değişiklikler yapıldığı belirtilen açıklamada, ”Emeklilik yatırım fonlarının izahnameleri ve izahname tadil metinlerinin ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan yükümlülükleri kaldırıldı. Bunun yerine yatırım fonlarında da uygulandığı üzere izahname/izahname tadil metninin nerede yayımlandığı konusunun ticaret siciline tescil ettirilmesi ve TTSG’de ilan edilmesi yükümlülüğü getirildi.” tabirlerine yer verildi.

Açıklamada, emeklilik yatırım fonları izahnamesinin şuraca onayı göz önüne alınarak, emeklilik yatırım fonlarının tanıtım formları için şura onay koşulu aranmayacağı kaydedildi.

Yorum Yok

Yorum Yap