Tag

Sermaye

Halka açık olmayan anonim şirketler ‘yeni pazar’da hisse satabilecek

Borsa İstanbul’da, şirketlerin büyümelerine katkı sağlanması için planlanan ‘Girişim Sermayesi Pazarı’ hazır. Halka Aleni olmayan anonim şirketlerin Pay satabilmesi için faal toplamının en az 20 milyon TL, net satış hasılatının en az 10 milyon TL olması gerekecek.

Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayeleri artırıldı

Sermaye Piyasası Kurulunca Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine Ait Asıllar Bildirisi’nde, portföy Yönetim şirketlerinin organizasyonel Bina ve kapital açısından güçlendirilmesi gayesiyle değişikliğe gidildi.

Doç. Dr. Ümit Akçay, Türkiye’de yabancı sermaye kalmadığına dikkat çekti: ‘Rota yeniden inşaata döndü’

Berlin School of Economics and Law (Berlin iktisat ve Hukuk Okulu) iktisat Kısmı öğretim üyesi Doç. Dr. umut Akçay, TL’nin belli bir patika …