Tarımsal üretimde dijital teknoloji kullanımı artıyor

Endüstriyel Dekorasyon Mar 13, 2023 Yorum Yok

İnsansız hava araçlarının (İHA), ziraî üretimde; kimyasal ilaç ve gübreleme ile görüntüleme gayesiyle kullanılıyor. Ziraat Fakültesi Ziraî Yapılar ve Sulama Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, bugünün Kıymetli dijital teknolojilerinden olan İHA’ların, ziraî üretimde kullanımının arttığını ve gelecekte daha da Fazla yaygınlaşacağını söyledi.

Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal, dünyada ziraî eserlere gereksinimin her geçen gün arttığını belirterek, “Ürüne olan talep arttıkça daha Çok eseri üretme gereksinimi doğuyor. Daha Çok Eser üretmenin de birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi de günümüze ilişkin teknolojilerin, yani dijital teknolojilerin ziraî üretimde kullanılması. Hayvancılıkta da kullanılması Laf konusu. Bitkisel üretimde nihayet yıllarda dijital teknolojiler ağır olarak kullanılmaya başlandı. İnsansız hava araçlarının bitkisel üretimde kullanılması da bunlardan biri” diye konuştu.

‘TASARRUF SAĞLIYOR’

İnsansız hava araçlarının tarımda Temel olarak iki hedefle kullanıldığını Anlatım eden Prof. Dr. Köksal, “Biri bilgi alma, yani daha sonra bu datanın bilgiye dönüştürülmesi. İkincisi ise operasyonel manada birtakım kimyasalların İHA’larla bitkisel üretim alanlarına uygulanması. İHA’larla kimyasalların uygulanması, hem işçilikten tasarruf hem de kimyasalların eşit bir formda toprağa dağıtılmasında kolaylık sağlıyor hem de daha az kimyasalın tarımda kullanılmasının önünü açıyor. Zira standart bir uygulama Laf konusu. Artık önümüzdeki yıllarda kimyasal uygulama, bu ilaçlama olabilir, yapraktan gübreleme olabilir, insansız hava araçlarını daha Çok göreceğiz sektörde” dedi.

Sulama, gübreleme ve ilaçlamayı İHA’larla daha sağlıklı formda yaptıklarını lisana getiren Prof. Dr. Köksal, “Bu bilgileri ne Vakit ve ne kadar sulayacağımıza karar vermede kullanıyoruz. Uydu ve insansız hava aracı sistemleriyle elde edilen datalar, tarımda dijitalleşme açısından Fazla Kıymetli yer tutuyor. Yeniden topraktaki birtakım özellik ve değişimleri Özellikle toprak-su içeriği, tuzluluk, gübre noksanlığı üzere mevzuları belirlemeye yönelik sensör ve dijital teknolojiler mevcut. Sensörlerin tarımda kullanılması, dijitalleşmenin birinci adımını oluşturuyor. Bilgiyi elde ettik. Yanlışsız algoritmalarla datayı bilgiye dönüştürdük. Bunlarla ne yapacağız? Hassas, otomatik tarım ya da akıllı tarım yapacağız. Daha az girdi kullanılan, daha Fazla randıman elde edilen, hasılı daha Çok kar edilen tarım sistemlerine dönmemiz lazım. Dünyadaki gelişmelere Enlem olarak Türkiye’de de insansız hava araçları ve buna bağlı olarak diğer dijital teknolojilerin tarımda kullanılması Fazla Değerli bir yer tutuyor” diye konuştu.

İLAÇLAMADA DAHA YAYGIN

Tarımda dijitalleşmenin, insan sıhhatine yönelik riskleri de ortadan kaldırabileceğini anlatan Prof. Dr. Köksal, şunları söyledi:

Ülkemiz, su açısından her geçen Yıl daha da gerilim altında. Sulamada dijital teknolojilerin kullanılması, Özellikle dünyada yaygınlaştığı üzere, Türkiye’de de yaygınlaşması gerekir. Sulamada, gübrelemede, ilaçlamada hem daha az kaynak kullanımı hem daha hisli tarım yapılması hem de insan sıhhatine daha elverişli eserler üretilmesi için dijitalleşme Kaide üzere gözüküyor. İnsansız hava araçlarına entegre multispektral termal kameralarla Fazla Kıymetli ve yüksek çözünürlüklü manzaralar ve bilgiler elde edebiliyoruz. Buradan elde ettiğimiz haritaları sulamada kullanmaya çalışıyoruz. İHA’lar Özellikle ilaçlamada Fazla yaygın kullanılmaya başlandı. Zira traktörle ya da sırt pompasıyla yapılan ilaçlamalarda, insan sıhhati bakımından da riskler olmakla bir arada, tarladaki eserin ziyan görmesi, pratiklik, daha az ilaç kullanılması, daha denetimli eş dağılım yapılması üzere mevzular Laf konusu. İHA ile yaprak gübrelerinin atılması Yeniden ilaçlamaya emsal yararlar sağlama potansiyeli taşıyor.

Yorum Yok

Yorum Yap