TCMB’de olağan genel kurul toplandı

Endüstriyel Dekorasyon Mar 28, 2023 Yorum Yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Lideri Şahap Kavcıoğlu bankanın olağan genel konseyinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleri Suudi Arabistan’ın depo hesabı ve altında yaşanan değerlemenin akabinde 17 Mart haftası keskin bir yükseliş kaydetmişti.

Öte yandan Kavcıoğlu, 2022 yılında milletlerarası rezervlerimizi güçlendirmeye yönelik olarak faal bir rezerv idaresi uyguladıklarını argüman ederek, ” bütün bu uygulamalarımız sonucunda memleketler arası rezervlerimiz 2021 yılı sonunda 111 milyar dolar düzeyinden 2022 yılı sonunda 128,8 milyar dolara; yüzde 17 artmıştır” dedi. Kelamlarının devamında Kavcıoğlu ayrıyeten, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacağını sav etti.

Kavcıoğlu konuşmasının devamında “Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde düzgünleşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır” dedi.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“2022 yılında pandeminin Olumsuz tesirleri şimdi tam olarak giderilememişken, yakın coğrafyamızda meydana gelen Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda arz kısıtları tekrar barizleşmiş; başta güç olmak üzere global emtia ve Besin fiyatlarında süratli artışlar yaşanmıştır. Cenk sonucunda ortaya çıkan jeopolitik belirsizliklerin yanı Dizi pandemi sonrası devam eden arz-talep dengesizlikleri enflasyonun global ölçekte süratle artarak tarihi yüksek düzeylere çıkmasına neden olmuştur. bütün bu gelişmelere ek olarak global finansal şartların da sıkılaşması sonucunda, 2022 yılı gerek jeopolitik gerekse ekonomik ve finansal belirsizliklerin harikulâde seviyede yüksek seyrettiği bir Yıl olarak kayıtlara geçmiştir.

2022 yılında global arz şoklarına ve Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı Olumsuz jeopolitik gelişmelere Karşın Türkiye iktisadı kesintisiz olarak büyümeye devam etmiştir. İktisadi faaliyet, Özellikle yılın birinci yarısında kuvvetli seyretmiş, yılın ikinci yarısında ise Hariç talepteki gerilemeye Karşın sağlam görünümünü korumuştur. Bu çerçevede, Türkiye iktisadı 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyüyerek 2019 yılının nihayet çeyreğinden bu yana gösterdiği büyüme performansıyla G20 ve OECD ülkeleri ortasında üst sıralarda yer almıştır. Buna ek olarak, satın alma gücü paritesine nazaran hesaplanan ulusal gelir temel alınarak yapılan sıralamada dokuzuncu sıraya yükselen ülkemiz, global iktisat içerisindeki hissesini da ikiye katlamıştır. Dolar bazında ise Türkiye iktisadı 2014 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek ulusal gelir düzeyine ulaşmıştır.

KREDİ AÇIKLAMASI

Tüketici fiyatları yıllık enflasyonu geçtiğimiz yılın birinci yarısında global güç, emtia ve Besin fiyatlarındaki süratli artışlar, tedarik sürecindeki aksaklıklar ve 2021 yılının nihayet çeyreğinde döviz piyasalarında yaşanan ekonomik temellerden Irak fiyat oluşumlarının tesiriyle süratli bir halde artış kaydetmiştir. Global arz şoklarının tesirlerini yitirmesi ve döviz piyasalarında görülen istikrar ile birlikte, 2022 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonun anne eğiliminde kademeli olağanlaşma süreci başlamıştır.

Önümüzdeki periyotta, Liralaşma Stratejisi kapsamında uyguladığımız siyaset bileşimi sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecek ve arz-talep istikrarına Olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde düzgünleşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır.

PARA SİYASETİ UYGULAMALARI

2022 yılında, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir çerçevede yine şekillenmesi emeliyle, bütün siyaset araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme sürecini yürüttük. Bu kapsamda, bütüncül bir yaklaşımla oluşturduğumuz Liralaşma Stratejisi’ni uygulamaya koyduk.

Liralaşma Stratejisi ile kısa vadede enflasyon ve fiyatlama davranışlarında döviz kuruna olan hassasiyeti gidermeye çalıştık. Orta vadede ise üretim ve ihracatı desteklemek suretiyle cari süreçler istikrarını güçlendirmeyi hedefledik. Bu emele yönelik olarak devreye aldığımız makroihtiyati araçlar ve kur muhafazalı mevduat eserleriyle bankacılık kesiminin hem varlık hem yükümlülük tarafında liralaşma sürecini başlattık. Ülkemizde üretimi ve ihracatı arttırarak cari süreçler istikrarında kalıcı güzelleşmeyi sağlayacak finansal şartların oluşumu açısından ise maksatlı kredi anlayışını benimsedik.

Liralaşma Stratejesini uygularken nema indirimleri ile Birlikte finansal istikrar ve fiyat istikrarı üzerindeki riskleri Denetim etmek için makroihtiyati siyaset setimizi gayeli kredi anlayışımız çerçevesinde güncelledik. Gayeli kredi anlayışımız ile kredilerin yatırımı, üretim ve istihdamı destekleyen aktiflik alanlarında kullanılmasına öncelik veren bir çerçeveyi temel aldık. Makroihtiyati araçlarımızı kullanarak yaptığımız uygulamalarla, kredi büyümesinin fiyat istikrarı ve finansal istikrar açısından oluşturabileceği risklerin de önüne geçtik.

Hedefli kredi anlayışımızın bir diğer ayağında ise ihracatın ve ithal ikamesi malların üretimine yönelik yatırımların artmasını teşvik etmek emeliyle 2 yılı anapara Geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadeli yatırım taahhütlü avans kredilerini faal olarak kullandık. Bugüne kadar, toplamda 67 Vilayetteki 740 adet Sanayi ve turizm yatırımlarına 111,47 milyar TL meblağında yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) tahsis edilmiştir.

Buna ilaveten, ihracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara kullandırdığımız reeskont kredilerinde limitleri artırmak, faizleri düşürmek ve vadeleri uzatmak suretiyle Laf konusu Müsait finansman imkanını daha Müsait ve erişilebilir hale getirdik. Buna ek olarak, Liralaşma Stratejimiz kapsamında firma bazında kredi limitlerini Liralaşma Stratejisi ile uyumlu olarak Türk lirasına dönüştürürken, bankalara tahsis edilen reeskont kredileri limitlerinin de 2023 yılından itibaren Türk lirası olarak güncellenmesine karar verdik.

2022 yılı içerisinde 346 milyar Türk lirası reeskont kredisini ihracatçılarımız kullanmıştır. Reeskont kredilerine erişimin kolaylaşması geçmiş yıllara nazaran KOBİ’lere tahsis edilen hissede Aka bir artışa neden oldu. 2021 yılında yaklaşık 1.900, 2022 yılındaysa 5.972 KOBİ reeskont kredilerinden yararlandı.

Temel siyaset aracımız olan bir haftalık repo nema oranını makroihtiyati siyaset araçlarımızla Birlikte Liralaşma Stratejisi çerçevesinde kullandık. Bu doğrultuda, 2022 yılı ocak-temmuz devrinde siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale nema oranını yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuk. öteki taraftan, jeopolitik gelişmelerin ve global finansal şartların tesiriyle global resesyona yönelik risklerin giderek ağırlaşması karşısında ön Müşteri bir anlayışla devinim ettik. Laf konusu risklerin Yurt içindeki arz, yatırım ve cari Çok kapasitesi üzerindeki tesirlerini sınırlamak ve Sanayi üretimi ile istihdamdaki yapısal kazanımların devamını sağlamak için ağustos ayından itibaren nema indirim döngüsünü başlattık. Kasım ayı prestijiyle Yekün 500 baz puanlık nema indirimi gerçekleştirerek siyaset faizini yüzde 9 düzeyine indirdik. Bu kararlarımız sayesinde global iktisatta tedarik zinciri ve finansman ezaları yaşanırken, Türkiye’nin pozisyonunu güçlendirecek yatırımlara Müsait maliyetli finansman ile devam edilmesi imkanını sağladık.

2022 yılında, milletlerarası rezervlerimizi güçlendirmeye yönelik olarak da faal bir rezerv idaresi uyguladık. Kur dönüşümlü mevduat hesapları, yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız için geliştirdiğimiz YUVAM hesapları, fiziki altının finansal sisteme kazandırılmasına yönelik FATSİ hesapları ve İhracat gelirlerinin bir kısmının Merkez Bankasına satılmasına yönelik düzenlemeler sayesinde kaynak çeşitliliği yarattık.

‘MERKEZ BANKALARININ MİLLETLERARASI REZERVLERİ GLOBAL ÖLÇEKTE AZALDI’

Tüm bu uygulamalarımız sonucunda, milletlerarası rezervlerimiz 2021 yılı sonunda 111 milyar dolar düzeyinden 2022 yılı sonunda 128,8 milyar dolara ulaşarak yüzde 17 artmıştır. Öte yandan, 2022 yılında merkez bankalarının memleketler arası rezervleri, global ölçekte yüzde 6 oranında azalmıştır.

Rezerv biriktirme araçlarımızdan biri olan Döviz ve Altından Dönüşümlü mevduatlar iç Liralaşma siyaseti çerçevesinde atılan adımlar bankamızın bilançosu için nette bir maliyet oluşturmadan gerçekleştirilmiştir. Döviz ve Altından Dönüşümlü Mevduat hesapları, teminat siyasetinde yapılan değişiklikler çerçevesinde tutulan Türk lirası cinsi taşınır değerler, Türk lirası cinsi Mecbur karşılıklarda değişen nema maliyeti, yabancı Nakit cinsi Mecbur karşılık komitelerin değişimleri ve Türk lirası reeskont senetlerinin reeskont kredilerindeki Liralaşma sonucu artışının bilanço üzerindeki Yekün tesiri istikrardadır.

Konuşmamı tamamlamadan Evvel Türkiye’nin finansal gelişimine katkı sağlamaya yönelik olarak Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz Değerli faaliyetlerimizden de bahsetmek istiyorum.

FAST SİSTEMİ İÇİN KAREKOD HEYETİMİ TAMAMLANDI

Bilişim teknolojileri alanındaki vizyonumuzla uyumlu olarak gereksinim duyulan teknolojik tahlil ve sistemlerin oluşturulmasını ve bu sistemlerin güvenliği ile sürekliliğinin sağlanması çalışmalarını sürdürdük. Bu çerçevede, ödemeler altyapımızı yenilikçi Amel yapma modelleriyle destekledik. 2021 yılında uygulamaya koyduğumuz Fonların Anlık ve Daimi Transferi uygulamamız FAST’in güvenliğini artırmak gayesiyle Değerli bir katman servis olan SİPER servisini geliştirerek hizmete sunduk. Ödemeler alanında bir diğer Kıymetli uygulama olan TR Karekod kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle düzenleme, altyapı ve tanıtım çalışmalarımıza devam ettik. FAST sisteminin alışverişlerde alternatif bir ödeme tekniği olarak kullanılabilmesi için sürdürülen FAST TR Karekod çalışmalarını başarılı bir formda tamamladık. Ayrıyeten, Aleni bankacılık hizmetlerini kullanıma açarak, bankalarımızın GEÇİT altyapısı üzerinden hizmet vermelerine İmkan tanıdık. Sonuç olarak, ödeme ve Nakit transferi süreçlerinin meselesiz, süratli ve sağlam bir ortamda her an, her yerde gerçekleşebilmesine katkı sağlayan yenilikçi uygulamalarımızla Liralaşma Stratejimize teknolojik açıdan dayanak sağladık.

2022 yılında finansal inovasyon alanında da Değerli adımlar atarak Bankamız öncülüğünde ilgili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz mutabakatla Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’nu oluşturduk. Buna ek olarak, Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu’nun 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının iştirakiyle genişletilmesine yönelik çalışmalara başladık.

2022 yılında, global gündemin öncelikli mevzuları ortasında yer Meydan iklim değişikliğine ait gelişmeleri yakından izlemeye devam ettik. Ülkemizin “2053 Net Sıfır Emisyon” ve “Yeşil Kalkınma” amaçları doğrultusunda iklim değişikliğiyle gayrette Bankamız misyon alanında yer Meydan başlıklarda katkı sağlamak maksadıyla Ulusal ve milletlerarası platformlarda rol aldık. Önümüzdeki devirde, iklim değişikliğinin iktisat ve finansal sisteme olan yansımalarının takibini ve bu bahiste Ulusal ve milletlerarası paydaşlarla yaptığımız Amel birliğini sürdüreceğiz.

Merkez Bankası olarak, bu Yıl üretimi tamamlanan olan İstanbul Finans Merkezi’nde, Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamanın gururu ve mesuliyet şuuruyla, başta Nakit siyasetleri olmak üzere, fiyat istikrarı ve finansal istikrarla ilgili bütün mevzularda kalıcı muvaffakiyet ve sürdürülebilirlik odaklı ağır bir çalışma içinde olacağız.”

Yorum Yok

Yorum Yap