TOBB: Kapanan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 52.6 arttı

Endüstriyel Dekorasyon Şub 26, 2023 Yorum Yok

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GERİLEME

Buna nazaran, ocakta bir evvelki aya nazaran kurulan şirket sayısı yüzde 5,3, kooperatif sayısı yüzde 3,5 ve gerçek şahıs ticari işletme sayısı yüzde 29,7 azalış gösterdi.

Aynı periyotta kapanan şirket sayısı yüzde 65,7, kooperatif sayısı yüzde 75,2, gerçek şahıs ticari işletme sayısı yüzde 14,5 azaldı.

Ocakta geçen yılın birebir ayına nazaran kurulan şirket sayısı yüzde 24,9, kooperatif sayısı yüzde 76,2 ve gerçek şahıs ticari işletme sayısı yüzde 8,4 arttı.

Bu devirde kapanan şirket sayısında yüzde 52,6, kooperatif sayısında yüzde 29, gerçek şahıs ticari işletme sayısında da yüzde 11 artış oldu.

Söz konusu ayda kurulan Yekün 14 bin 462 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8’ini limitet şirketler, yüzde 11,6’sını anonim şirketler, yüzde 1,5’ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9’u İstanbul, yüzde 9,7’si Ankara, yüzde 6,2’si İzmir’de kuruldu. Ocakta bütün vilayetlerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

EN çok KAPANMA TEKRAR PERAKENDE TİCARETTE

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 835’i ticaret, 2 bin 227’si imalat ve 1890’ı inşaat bölümünde yer aldı. Kurulan gerçek şahıs ticari işletmelerinin ise 990’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiratı, 602’si inşaat, 252’si imalat bölümünde aktiflik göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 534’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri, 235’inin imalat ve 236’sının inşaat kesiminde olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek şahıs ticari işletmelerinden 1213’ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiratı, 462’sinin inşaat, 326’sının imalat dalında aktiflik gösterdiği belirlendi.

Ocak ayında 222 kooperatif kurulurken bunların 143’ü Hane yapı, 36’sı işletme, 18’i ziraî kalkınma maksatlı kooperatif olarak Amel başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1420 yabancı ortak sermayeli şirketin 106’sı Rusya ve 80’i İran ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 122’si anonim, 1298’i limitet şirket statüsünde aktiflik gösteriyor. Şirketlerin 201’i makul bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 64’ü gayrimenkul acenteleri, 63’ü ikamet maksatlı olan yahut olmayan binaların inşaatı faaliyetleri kesiminde kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin Yekün sermayelerinin yüzde 83,9’unu yabancı sermayeli ortak hissesi oluşturdu.

Yorum Yok

Yorum Yap