Tüketicinin hak arama yolları kolaylaştırılıyor

Endüstriyel Dekorasyon Mar 18, 2023 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye nazaran, tüketiciye yönelik süreç ve uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara tahlil bulmak gayesiyle oluşturulmuş alternatif uyuşmazlık tahlil merci olarak misyon yapan tüketici hakem heyetleri, kuruldukları 1995 yılından bugüne kadar 16 milyondan Çok tüketici uyuşmazlığını karara bağlayarak yargının Amel yükünü Kıymetli ölçüde azalttı.

Türkiye genelinde halihazırda 211 tüketici hakem heyeti bulunuyor. 2022 yılında bu heyetler tarafından 601 bin 961 müracaat karara bağlandı. Laf konusu müracaatların Yekün uyuşmazlık bedeli ise yaklaşık 1,5 milyar lira oldu.

KANUNLA TÜKETİCİ LEHİNE DÜZENLEME

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da geçen Yıl tüketiciler lehine birtakım değişikliklere gidildi. Tüketicilerin hak arama yollarını genişletici ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı.

Tüketici hakem heyetlerine müracaatlarda mali limit tüketiciler lehine artırıldı. Tüketici hakem heyetlerinin vazife alanını belirleyen müracaat mali hududu 30 bin liraya çıkarılırken, bu fiyat 2023 yılında 66 bin lira olarak belirlendi.

Böylece tüketici hakem heyetlerinin misyon alanı genişletilirken daha Çok sayıdaki uyuşmazlık için buralara müracaat imkanı getirildi.

Tüketici hakem heyetlerine müracaatlarda Vilayet ve ilçe ayrımı kaldırıldı. Fiyatı 66 bin liranın altında olan uyuşmazlıklarda tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yahut tüketici sürecinin yapıldığı yerdeki Vilayet yahut ilçe tüketici hakem heyetine müracaat imkanı sağlandı.

İTİRAZ YOLU GENİŞLETİLDİ

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz imkanı bulunuyor. Yapılan yeni düzenlemeyle tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz imkanı getirildi.

İncelemelerde ek bilgi ve evrak sunulması için tüketicilere 7 gün mühlet verilmesine İmkan sağlandı. Yapılan müracaatlarda kimi Mecbur bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda tüketici aleyhine kararlar alınabiliyordu. Bu sorunu çözmek ismine tüketici hakem heyeti tarafından 7 gün müddet verilerek müracaat sahibinden ek bilgi yahut evrak istenebilmesine İmkan tanındı.

Yargılama sarfiyatları ve vekalet fiyatlarında tüketici lehine düzenlemeye gidildi. Satıcı ve sağlayıcıların, var olduğu halde tüketici hakem heyetine sunmadığı bir bilgi yahut belgeyi daha sonra tüketici mahkemesinde sunması nedeniyle heyetin tüketici lehine verdiği kararın iptali durumunda, tüketici aleyhine yargılama masrafına ve vekalet fiyatına hükmedilemeyeceği karara bağlandı.

Tüketici hakem heyetine yapılan müracaatlar en geç 6 ay içinde karara bağlanıyor. ihtiyaç halinde kullanılan 6 aylık ek karar alma müddeti, yapılan yeni düzenlemeyle 3 aya düşürüldü. Böylelikle, tüketici hakem heyetlerinin müracaat inceleme ve karar alma mühleti kısaltıldı.

Tüketici hakem heyetlerinin kurumsal ve teknik altyapısı güzelleştirildi. Tüketici hakem heyetlerinde takımlı raportörlerin istihdam edilmesine İmkan sağlandı ve kurumsal yapının daha nitelikli hale getirilmesi amaçlandı. Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde ise müracaat akışını sağlayacak irtibat raportörlerinin görevlendirilmesi sağlandı.

Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile Amel kısmı Bakanlıkça belirlendiğinden, gelişen gereksinime nazaran bu heyetler yine yapılandırılabilecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMA KAYDI

Tüketici hakem heyetlerinin bütün Amel ve süreçlerinde kullanılması Mecbur bir çevrim içi sistem haline gelen Tüketici Bilgi Sistemi’nde (TÜBİS) ile 2017 yılı prestijiyle tüketiciler, elektronik ortamda e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden müracaatlarını çarçabuk iletebiliyor. TÜBİS’in Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sistemi, halk Alacakları Tahsilatı Platformu Bilişim Sistemi ve Kurumsal Elektronik Tebligat Sistemi ile entegrasyonları sayesinde tüketici hakem heyetlerinin süreçleri kısaltıldı.

Uyuşmazlık konusuna ait bilgi ve evrakların süratli ve kolay halde tüketici hakem heyetlerine elektronik ortamda sunulması gayesiyle bu heyetlere Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri temin edilerek kullanımı sağlandı.

Tüketici hakem heyetlerine şahsen yahut avukat aracılığıyla, elden, posta yoluyla yahut elektronik ortamda e-Devlet üzerinden TÜBİS kullanılarak müracaat imkanı bulunuyor. Elektronik ortamda müracaat ortamı tüketiciler açısından kolaylık sağlarken bütün Vilayet ve ilçe merkezlerinde bulunan müracaat noktalarından da müracaat imkanı bulunuyor.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan müracaatların yüzde 62’si 2022 yılında elektronik ortamda TÜBİS üzerinden yapıldı.

TÜBİS’İN TEKNİK ALTYAPISI YENİLENECEK

Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşandığı durumlarda Muhtemel olan en kolay ve Yalın usulle haklarını arayabilmelerine İmkan sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda TÜBİS’in revizyonu planlanıyor.

Bürokrasinin azaltılması, elektronik ortamda yapılan müracaatların sayısının artırılması, tüketici hakem heyeti inceleme ve kararlarında Vakit ve maddi kaynaklarda tasarrufun sağlanması, heyet kararlarının niteliğinin artırılması, bütün taraflarının evrak içeriğinde yer Meydan bilgilere şeffaf halde ulaşabilmesi hedefiyle TÜBİS’in teknik altyapısında revizyon yapılacak.

“Kullanıcı dostu” bir sistem oluşturma yaklaşımıyla gerçekleştirilecek revizyonla Özellikle tüketicilerin daha kolay ve Yalın halde tüketici hakem heyetlerine müracaat yapabilmesine ve süreçleri takip edebilmesine İmkan sağlanacak.

“HAKEM HEYETİNE MÜRACAAT ÜCRETSİZ”

Tüketici Konfederasyonu Lideri Aydın Ağaoğlu da tüketici hakem heyetlerine müracaatın fiyatsız olduğunu belirterek, “Tüketici hiçbir bedel ödemeden, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini sağlayabilir. Tüketici hakem heyetlerinin kararı, mahkeme kararı kararında. Hakem heyetleri, gerekirse uzman incelemesi yaptırır. Tüketicinin haklı çıkması halinde de eksper fiyatı satıcıya yansıtılıyor. Tüketicinin haksız bulunması halinde masraflar devlet tarafından karşılanıyor” dedi.

Tüketicilerin, hakem heyetlerine başvururken gereken her türlü bilgi ve belgeyi toplamasının Ehemmiyet taşıdığını vurgulayan Ağaoğlu, “Tüketiciler, uyuşmazlık yaşadıkları satıcıyla e-posta, faks, SMS ya da WhatsApp yazışması üzere her türlü kaydı da İspat olarak sunmalı.” diye konuştu.

Yorum Yok

Yorum Yap