Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi borçlarıyla ilgili duyuru

Endüstriyel Dekorasyon Kas 10, 2022 Yorum Yok

Türkiye Bankalar Birliği, Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye dair yazılı İzah yaptı. Birliğin açıklamasında; gerçek ve hukukî şahısların vadesi 1 Ekim 2022’den Evvel dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödemesi yahut yapılandırması durumunda, Risk Merkezi’ndeki kayıtlarının bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı belirtildi.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan İzah şöyle:

“1 TEMMUZ 2023 TARİHİNE KADAR…”

“Düzenleme, gerçek ve hukukî bireylerin karşılıksız çek, protestolu senet, kişisel ve ticari nitelikli kredi kartı iç bütün kredi borçlarını kapsamaktadır. Borçların vadesinin (son ödeme tarihinin) 1 Ekim 2022 tarihinden Evvel olması ve 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle kısmen yahut büsbütün ödenmemiş olması gerekmektedir. Buna nazaran; üstte belirtilen borçlarınızın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi yahut tekrar yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlarınız bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır. Düzenleme, vadesi 1 Ekim 2022 tarihinden Evvel olup, ödenmemiş borçlarınızı kapsamaktadır. Vadesi, diğer bir tabirle ödenmesi gereken tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden sonra olan borçlarınız, bu düzenleme kapsamında değildir.”

Resmi Gazete’de yayınlanan 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına Ait Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen süreksiz husus şöyle:

“GEÇİCİ UNSUR 4- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden Evvel olup da kullandığı nakdi ve gayrı nakdi kredilerinin anapara, nema ve/veya ferilerine ait ödemelerini aksatan gerçek ve hükmî bireylerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek şahısların ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öbür kredi borçlarına ait 5411 sayılı Kanun’un ek 1 inci unsuru kararı uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, Laf konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi yahut tekrar yapılandırılması halinde, bu bireylerle yapılan finansal süreçlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra kararı uyarınca var kredileri yine yapılandırması yahut yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara tüzel ve cezai mesuliyet doğurmaz.”

Yorum Yok

Yorum Yap