Türkiye tarımına pestisit sorunun etkileri

Endüstriyel Dekorasyon Mar 14, 2023 Yorum Yok

Uludağ İhracaçılar Birliği Yönetim Heyeti Üyesi Berdan Ber tarafından yapılan açıklamada şöyle;

“Öncelikle pestisit zirai uğraş için kullanılan kimyasalların izlerine söylenir. Üreticiler, ziyanlı böcekler, küf, mantar vb. bitkiye ziyan verecek ögeleri bertaraf etmek yahut oluşmasını önlemek için kullanırlar.

Yaş zerzevat meyve üretiminde dünyanın dördüncü büyük, Avrupa’nın ise en Aka ülkesiyiz. Buna Karşın Avrupa’da pestisit kullanımı sıralamasında dördüncü sıradayız. İspanya, İtalya ve Fransa’dan sonra biz geliyoruz. 

Buna Karşın ilgili hususta en ağır yaptırımlar ve denetimlerle en ağır baskı altında olan ülkeyiz. Geçmiş yıllarda Özellikle ihracata yönelik denetimlerde AB Hudut kapısı Bulgaristan’da yapılan tahlillerde yüzde 0,3 düzeyinde problemle karşılaşmış bulunuyoruz. Bu Aka bir muvaffakiyet olmasına rağmen harika bir Sonuç değildir. Rakip Müstahsil AB ülkelerine göre nihayet derece kuvvetli bir muvaffakiyet olmasına rağmen o ülkeler bizim üzere ağır kontrollere tabi değildir. 

YENİ ÜRETİM MODELİ

Ülkemizde yıllık yaklaşık 55 milyon ton ıslak zerzevat meyve üretilmekte ve bunun yaklaşık yüzde 8-9 oranındaki ölçüsü ihraç edilmektedir. Bu durum uzun periyottur bu aralıklardadır. Bilhassa üretimin desteklenmesi ve çeşitliliğin artmasına ek olarak biyolojik gayret ve uygun tarım uygulamaları ile güçlenmiş bir üretim modeli oluşturabilirsek bu oranlar doğal olarak artacaktır.

Üretici gözünde biyolojik çaba, âlâ tarım uygulamaları üzere şuurlu üretim teknikleri fiyat olarak avantaj yaratması tarafında beklenti oluşturmaktadır. Bir nebze haklılık hisseleri olsa da daha Değerli gerçek Rusya politik tayyare krizi ve ardından 2023 Mart domates kısıtlaması-yasağında aslında bu durumunun nasıl bir zelzele tesiri yaşattığını göstermiştir.

Deprem örneğini şöyle açmak isterim; sağlıklı bir mühendislik, kaliteli hammadde, gerçek bir jeolojik alt yapıya nazaran kat müsaadesi ve ruhsatlandırmanın bilimsel ve tarafsız olmasıyla başlar, Yine tarafsız ve kuvvetli bir Bina kontrol sistemi ile yönetilen yapılar zelzelelere sağlam olur.

Bugüne kadar yaşanan ziraî Eser ihracatındaki kısıtlamalar yahut yasaklar ya siyasi ya ekonomik yahut sıhhat açısından oldu. ancak Özellikle kendi bindiğimiz kısmı kesmeme ismine tam sağlıklı Eser yetiştirmek asli misyonumuzdur. 

PESTİSİT SORUNU VE TÜRKİYE OKENOMİSİ 

Dünyanın bu kadar küçüldüğü, lojistik ve teknolojinin bu kadar geliştiği bir periyotta, dünya nüfusunun artışı da dikkate alınırsa, Müşteri ülkelerde taleplerde artacaktır. 

Dünya domates üretimi yaklaşık olarak 190 milyon ton, Türkiye domates üretimi yaklaşık olarak 13,2 milyon ton Dünya domatesinin yüzde 6,9 civarında bir kısmı ülkemizde üretilmektedir. Ülkemizdeki (salçalık dış ) sofralık domates üretimi yaklaşık 9 milyon tondur! 

Son on yılda 2013-2023 yılları ortasında 450.000 ton – 650.000 ton ortasında inişli çıkışlı fakat yakın bir seyirde giden domates ihracatımız vardır. Burada Rusya ile olan tayyare krizi bize şunu gösterdi, kazanılmış bir pazar bir günde kaybedilip, alternatif tedarikçi ülkelerin Çabucak konum almalarını ve o pazarların bir daha kazanılmasının zahmetini gördük. Ayrıyeten Rusya üzere ülkeleri de Besin krizi anında (ithalat kısıtlaması, Corona virüs üzere krizler) tarım üretimine yönelik yatırımlara yönlendirerek ithalatını azaltma stratejileri oluşturdu. Sonra kaybedilen pazarların yerine Balkanlar ve AB ülkeleri ile tekrar eski İhracat sayılarını yeni yeni yakaladık. tarım Bakanlığının nihayet kısıtlama kararı ile bu durum tekrarlanacaktı ki nihayet anda karar Geri alındı. 

Gerek politik, gerek ekonomik, gerek bölgesel işbirliği olan tedarikçi ülkelerin korunması (AB’nin İspanya, Belçika, Yunanistan ve İtalya üzere Müstahsil ülkeleri müdafaası ) gerekse diğer sebeplerden oluşabilecek meselelerin her Lahza bu kadar Aka bir kesimi nasıl risklere koyabileceğini görerek yaşadık. 

Bu hususta da en kolay münasebet direk insanları zayıf tarafından vurarak, sıhhat konusunu gündeme getirmeleri en kolay argümandır. 

Tarımsal üretimde pestisit sorunu da zelzeleye sağlam Bina inşasına emsal; yanlışsız toprak, hakikat eser, hakikat yetiştirme teknikleri, yanlışsız besleme, yanlışsız zirai gayret (ruhsatlı kimyasallar, Müsait dozaj, yanlışsız kullanım teknikleri ) işte tam da bu noktada devletin yetkilendirdiği tarafsız ve aktif bir “Üretim kontrol Yetkili Firmalar” yapılarının oluşması kıymetlidir. Bakanlığın eğitimlerinden geçmiş, model sertifikasyonları ile ruhsatlı üretim kontrol şirketlerinin olması elzem.

Olası bir pestist sıkıntısının Birden bir yasaklamada bütün ülke tarımına tesirleri; tohumdan, fideye, üreticiden komisyoncuya, ihracatçıdan lojistiğe birçok alanda milyonları ilgilendiren probleme dönecektir.

Sağlıklı, pestisit sorunu olmayan eseri üretmek, bir Lira fazlaya satmakla teşvik edilmekten daha değerli, jenerasyonlar uzunluğu üretebilmenin ve satabilmenin garantisini sağlamaktır! 

“TARIM BİR ÜLKENİN ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR”

Ülkemiz ıslak meyve zerzevat üretiminde dünya dördüncüsü olmakla birlikte bunun yalnızca yüzde 8-9 unu ihraç etmektedir! Bilhassa domates ihracatı sırf Yekün sofralık üretimin yaklaşık yüzde 6 lık bir kısmıdır! Örtü altı devirde maliyetlerin yüksek olması ve ihracatın rolü mevsimsel olarak daha aktif olması besbellidir Ancak Yıl bazında İhracat oranları böyledir. 

Bu durumda devletin emeli üretimi geliştirmek, desteklemek, biyolojik ve güzel tarım uygulamalarını güçlendirmek olmalı, ihracatçının gayesi da daha Çok Eser ihraç etmek olmalıdır. Bu bağlamda üretici, komiteci, Müstahsil birlikleri, Ziraat odalarının da asli vazifesi planlı, sağlıklı, hakikat zirai uğraş ile randımanı yükseltip, pestisit meselesini tam tahlile kavuşturmak olmalıdır. Ayrıyeten AB iklim-nötr programına uyumlu, karbon ayak izlerini takip edebilen ve minimize edecek sıfır pestisit, en az azotlu gübreler kullanarak pazar hissesinin artmasında üst rol üstlenmelidirler! 

Bu durumda Özellikle AB ülkelerine ihracatın zincir marketlere tam donanımlı Eser temini ile ihracatımızın her Yıl yüzde 1 artarak güçlenmesi kaçınılmazdır. 

Memleket ihracatla kalkınır sloganıyla yola çıkarsak, tarım bir ülkenin ulusal Emniyet sorunudur. Ülkemiz tarımını yükselterek, inovasyon gücümüzü ortaya koyma zamanıdır!

– Ziraî Eser yetiştirmede “ Yetkilendirilmiş Üretim kontrol Firmaları” 

– Üretici hallerinde, komitecilere Ziraat Mühendisi çalıştırma (Bakanlık eğitimi ile sertifikalı ) zorunluluğu 

– Ziraat odalarının üretim bölgelerinde eğitim programları 

– dahil piyasa pestist (ilaç kalıntısı ) denetimlerinin, ihracatla tıpkı oranda yapılması 

Hızla alınabilecek tedbirlerin birinci adımları olacaktır.” 

Yorum Yok

Yorum Yap