TÜRMOB’dan depremlerin mali tahribatını azaltmaya yönelik 10 öneri

Endüstriyel Dekorasyon Şub 13, 2023 Yorum Yok

TÜRMOB genel Lideri Emre Kartaloğlu, zelzeleler nedeniyle kaybolan defter ve evraklar için “zayi belgesi” alınması sürecinin kalıcı olarak kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kartaloğlu, zelzele bölgesindeki mali müşavirlerin gerek zelzele bölgesi içinde gerekse dışında bulunan mükellefleri için zorlayıcı Sebep tanımlaması yapılmasını talep etti.

Yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesinin, sarsıntının ticari ve mali hayata yönelik tahribatını azaltmaya katkı sunacağına dikkati çeken Kartaloğlu, bahse ait hazırladıkları teklifleri ilgili halk kurumlarına ilettiğini Anlatım etti.

Deprem bölgesindeki mükellefler için “YMM Tasdik Raporu” tanzim zorunluluğunun kaldırılmasını ya da raporların teslim müddetlerinin uzatılmasını da isteyen Kartaloğlu, öteki tekliflerini ise şöyle sıraladı:

  • Deprem felaketi nedeniyle halk Kurum ve kuruluşları ile sivil cemiyet kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların tamamı vergiye tabi yararın tespitinde indirim konusu yapılabilmeli.
  • Deprem nedeniyle zayi olan evrak ve yasal defterlerin elektronik nüshaları ilgili halk yönetimi olan Gelir Yönetimi Başkanlığından yazılı talep halinde birer örnekleri alınabilmeli.
  • Belgelerin zayi olduğu durumlarda, Gelir Yönetimi Başkanlığı Bilgi Süreç Sisteminde yer Meydan datalar, kayıtlar evrak yerine geçmeli.
  • Deprem bölgesindeki mükellefler için e-imza ve mali mühürler ilgili kuruluşlar tarafından fiyatsız olarak oluşturulup verilmeli.

BELGE İBRAZINDA KOLAYLIK SAĞLANMALI

  • Depremden etkilenen vilayetlerdeki mükelleflerin yatırım teşvik dokümanı kapatma süreçlerinin müddetlerinin uzatılması ve bu kapsamda, ilgililerce tevsik edilmesi gereken bilgi ve evrakların ibrazında gereken kolaylıklar sağlanmalı.
  • 10 Vilayet dışındaki öbür yakın vilayetlerde de artçı sarsıntıların tesirleri devam etmekte, bu vilayetler için de beyan ve bildirim müddetleri makul bir müddet için uzatılmalı.
  • Depremde zayi olan bina, demirbaş ve malların bedellerinin takdirinde takdir komiteleri yerine kolaylaştırılmış yeni metodlar hayata geçirilmeli.
  • Deprem bölgesindeki mükellefler için Müsait şartlı “cansuyu kredileri” bir Lahza Evvel hayata geçirilmeli.
  • Deprem bölgesinin tekrar inşasına yönelik yapılacak yapıların oluşturulmasında arsa temini ve Hane yahut Amel yeri teslimlerine Değerli vergisel kolaylıklar sağlanmalı.

Yorum Yok

Yorum Yap