TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Tarım sektörüne yönelik destek bütçesinin artırılmalı

Endüstriyel Dekorasyon Oca 20, 2023 Yorum Yok

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) genel Lideri Şemsi Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılını kıymetlendirdi, 2023 yılından beklentilerini paylaştı. tarım dalının, ülke ekonomisindeki kıymetine işaret eden Bayraktar, 2022 Ocak-Eylül devrinde tarım bölümünün, GSYH’nin yüzde 6,6’sını karşıladığına dikkati çekti.

Bayraktar, 2022 bitkisel üretimin Türkiye İstatistik Kurumu üçüncü kestirimine nazaran, bir evvelki yıla kıyasla yüzde 9,1 artarak, 117,9 milyon tondan 128,6 milyon tona yükseldiğini Anlatım etti.

Hayvansal üretimde, 2022 Ocak-Ekim devrinde yumurta üretiminin yüzde 9,5, tavuk eti üretimi yüzde 2,1 arttığını belirten Bayraktar, endüstriye aktarılan süt ölçüsünün ise bu devirde yüzde 3,3 azaldığını kaydetti. Bayraktar, 2022 üçüncü çeyreğinde tarımın 4,9 milyon şahsa istihdam sağladığına dikkati çekti.

“DESTEK BÜTÇESININ DAHA DA ARTIRILMASI GEREKIYOR”

Bayraktar, kesime yönelik 2023 dayanak bütçesinin 54 milyar olarak planlandığını hatırlatarak, şu tabirleri kullandı:

“Her ne kadar dayanak bütçesi (2022’ye göre) artsa da girdi fiyatlarındaki artışlar ve enflasyon dikkate alındığında bunun daha da artırılması gerekir. Organik tarım ve düzgün tarım uygulamalarında takviye ölçüleri artırılmadı. Genelde hayvancılık takviyelerinde artış sağlanırken, yem bitkileri dayanakları birebir kaldı. Ziraî üretimi planlamada Değerli bir rolü olan kalem bazında dayanak ölçülerinin hakikat belirlenmesi ziraî üretimin sürdürülebilirliği açısından değerlidir.”

2022 ziraî destekleme programında pamuk ve ayçiçeğinde primlerin artırıldığını lakin bunun üreticiyi tatmin etmediğini belirten Bayraktar, “Bu durum, bu 3 eserde 2023 döneminde ekiliş alanlarına Olumsuz yansıyacaktır. Halihazırda arz açığı verdiğimiz bu eserlerde İthalat artacak ve kısır döngü devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Bankası ve tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçinin düşük faizli kredi gereksiniminin tamamını karşılaması gerektiğini aktaran Bayraktar, “Tarım Kredi Kooperatifleri, faizlerini Ziraat Bankası düzeylerine çekmelidir. Devlet dayanağı her iki kurumda da eşit kaidelerde çiftçiye ulaşmalıdır.” sözünü kullandı.

“YAĞIŞLAR ÇIMLENME GEREKSİNİMİNİ KARŞILADI”

Bayraktar, iklim değişikliği ve yağışların kesim üzerindeki tesirine de değinerek, “İçinde bulunduğumuz yeni üretim döneminde yağışların yetersiz olmasıyla üreticilerin birden fazla ekimini kasım ayında yapabildi. Kasım yağışları her ne kadar normallerinin altında gerçekleşse de aralık ayında da devam eden yağışlar, çimlenme için olan muhtaçlığı karşıladı.” bilgisini paylaştı.

“SIGORTADAN ÖDENEN TAZMINATLAR YETERSIZ”

“2022’de çiftçilerimizden gelen en Değerli şikayetler de sigortadan ödenen tazminatların yetersiz kaldığı tarafındadır. tarım sigortalarının geliştirilmesi ve çiftçinin karşılaştığı her türlü riskin kapsama alınması ismine, TARSİM tarafından bu mevzularda devam eden projeler ve yapılacak her türlü çalışma Birliğimizce destekleniyor. Çiftçi gelirlerinin yetersizliği, kimi afetlerde çiftçi ziyanının karşılanmasında beklentilerin altında kalınması, ortalama işletme ölçeklerinin küçüklüğü, Ufak alanlarda tarım yapan çiftçilerin sigortaya İlgi göstermemesi, işletme başına düşen hayvan sayısının azlığı ve bu işletmelerin gelirinin düşük kalması üzere sebeplerle tarım sigortası yeteri kadar gelişemiyor. Yaşanan ve gelecekte beklenen afetlere karşı ülkenin Besin garantisini korumak ve çiftçiyi tarımda tutmak için yaşanan afet sonrasında devlet yardımlarının devam etmesi ve bu alana daha Çok kaynak ayrılması zorunluluktur.”

2023’DEN BEKLENTILER

Bayraktar, çiftçilerin, Tüm güç kurallara Karşın üretimlerini sürdürdüklerine işaret ederek, fvrfr tabirlerini kullandı.

Türkiye’de girdi fiyatlarının üreticilerin alım gücünün Fazla üstünde olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bitkisel üretimden, Ufak aile işletmelerine, gençlerin istihdamının artırılmasından, Türlü müdafaa önlemleri ve takviyelere kadar dala ait beklentilerini şöyle sıraladı:

“- Dayanak bütçesi, tarım Kanunu’nda belirtildiği üzere gayrisafi yurtiçi hasılanın en az yüzde 1’i oranında olmalıdır. Dayanaklar ekimden Evvel açıklanmalı ve vaktinde verilmelidir.

– Üzerinde ziraî üretim yapılan Lakin Türlü nedenlerle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne iç edilemeyen yerler de ziraî destekleme sistemine iç edilmelidir.

– Organik tarım ve âlâ tarım uygulamalarında dayanaklar artırılmalıdır.

– Zeytinyağı ve pamuk prim dayanağına getirilen dekara randıman sınırlaması kaldırılmalıdır.

– Çay Kanunu taslağı bir Lahza Evvel yasalaşmalıdır.

– Yeraltı barajlarının üretimine Hız verilmeli ve sayıları artırılmalıdır.

– Kontratlı üretim, lisanslı depoculuk ve Eser ihtisas borsaları yaygınlaştırılmalıdır. Depo heyetimi bütün bölgelerde destekleme kapsamına alınmalıdır. Lisanslı depoculukta Ufak çiftçilere müspet ayrıcalıklar tanınmalıdır.

– Hayvansal üretim kayıt altına alınmalıdır. Hayvancılığın ağır yapıldığı yerlerde devlet dayanaklı yem fabrikaları kurulmalıdır.

– Et ve Süt Kurumu özerk yapıya kavuşturulmalı, piyasayı faal regüle etmesi sağlanmalıdır.

– Yem piyasasında istikrar sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisi, tarım Kredi Kooperatifleri ve Müstahsil örgütleri kanalıyla üreticilere kontratlı üretim kapsamında Müsait fiyattan yem satışı yapılmalıdır.

– Buzağı kayıplarını azaltacak ve kaba yem piyasasına yönelik ‘Ulusal aksiyon Planı’ hayata geçirilmelidir.”

Yorum Yok

Yorum Yap